PL / EN

Niezależne energetycznie domy przyszłością na Pomorzu

Spółka Profi Systems Technology prowadzi prace badawczo-rozwojowe, dotyczące niezależnych energetycznie domów. Firma oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu odnawialnych źródeł energii. Kolejnym etapem w jej rozwoju jest uruchomienie zakładu produkującego zasobniki na ciepłą wodę. Realizacja inwestycji stała się możliwa dzięki środkom unijnym pozyskanym w konkursie grantowym „Invest in Pomerania 2020”, organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza.

 

Spółka zamierza wejść na rynek producentów zasobników ciepłej wody użytkowej. Będzie to uzupełnienie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa, opartej na dostarczaniu gotowych rozwiązań dla samowystarczalnych energetycznie domów jednorodzinnych. Pozyskany grant w ramach konkursu „Invest in Pomerania 2020” zostanie wykorzystany na realizację planów rozwojowych firmy.

 

– Naszym celem jest dostosowanie terenu inwestycyjnego do wymogów dzisiejszego rynku. Chcąc w przyszłości uruchomić zakład produkcyjny, potrzebna jest hala, w której będzie można pomieścić niezbędne maszyny. Dzięki dofinansowaniu będziemy dysponować odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi — mówi Daniel Markowski, Prezes Zarządu Profi Systems.

 

Profi Systems Technology ma zamiar prowadzić sprzedaż swoich produktów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Z tego względu niezwykle istotna jest lokalizacja inwestycji oraz jej dobre skomunikowanie. Nieruchomość znajduje się niecałe 60 km od centrum Gdańska. Dzięki drodze nr 22 i odcinkowi autostrady A1 jest bardzo łatwo osiągalna. Dodatkowym atutem jest bliskość dworca w Malborku (niecałe 9 km od terenu inwestycji).

 

– Budownictwo samodzielne energetycznie ma oczywiste zalety. Zastosowanie tych rozwiązań między innymi zmniejsza zależności od scentralizowanych dostawców i importu energii z odległych miejsc, a także przyczynia się do ożywienia lokalnej gospodarki. Cennym aspektem przedsięwzięcia Profi Systems Technology jest również fakt, że tak przyszłościowe technologie rozwijają się w naszym regionie, a inwestycja nada nową funkcję terenom do tej pory ekonomicznie zaniedbanym. – zwraca uwagę Maciej Silarski, kierownik projektu “Invest in Pomerania 2020”

 

Dzięki realizacji inwestycji zostanie zagospodarowany teren o powierzchni 1,26 ha, który wcześniej należał do zdegradowanego gospodarczo PGR-u. Zakład produkcyjny powstanie na terenach o podwyższonym bezrobociu. Nowi pracownicy dołączą do doświadczonej załogi, która jest niezbędna do wdrożenia i uruchomienia produkcji. W ramach całości przedsięwzięcia spółka zobowiązała się zainwestować kwotę 1,7 mln zł.

Konkurs „Invest in Pomerania 2020” ma na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących na Pomorzu przedsięwzięcia, polegające na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych pod działalność produkcyjną i logistyczną. O granty mogą ubiegać się firmy, które chcą zrealizować inwestycję o wartości przekraczającej 1,6 mln zł na powierzchni minimum 1,25 ha. Na realizację swoich projektów przedstawiciele sektora MŚP mogą uzyskać nawet do 800 tys. zł. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza podjął już decyzję o wsparciu projektów na łączną kwotę 13,6 mln zł.

 

Firmy złożyły już 22 wnioski grantowe, a przedsiębiorcy zdecydowali się zainwestować łącznie ponad 76 mln zł. Konkurs cały czas trwa.

 

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania