PL / EN

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w formie pomocy zwrotnej

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza nabór wniosków o udzielenie grantu w formie pomocy zwrotnej na realizację projektów polegających na przygotowaniu, w tym uzbrojeniu, terenów inwestycyjnych.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego o tytule „Invest in Pomerania 2020” w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy składać w terminie od 07.10.2019 roku do odwołania (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A., od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 lub przesyłać na adres Agencji:

W sprawach dotyczących naboru wniosków informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

o            Małgorzata Płochocka, tel. (58) 32 33 245, e-mail: malgorzata.plochocka@arp.gda.pl,

o            Agata Maleszyk, tel. (58) 32 33 220, e-mail: agata.maleszyk@arp.gda.pl.

Informacje w sprawie naboru oraz w innych kwestiach związanych z projektem „Invest In Pomerania 2020” można także uzyskać dzwoniąc do Kierownika Projektu – Macieja Silarskiego pod numer telefonu (58) 32 33 183, nr telefonu komórkowego 500 351 660.

Szczegółowe informacje i wymagane dokumenty dostępne są tutaj.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania