PL / EN

Który teren jest najlepszy pod inwestycje?

Grunt na medal

Rozpoczęła się X edycja konkursu „Grunt na medal” 2023

Celem ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” jest wyróżnienie najlepszych terenów inwestycyjnych w poszczególnych województwach. Jego organizatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), działająca w tym zakresie we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora.

W ramach konkursu wyłaniane są najbardziej atrakcyjne nieruchomości kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne. Zwycięski teren będzie promowany na portalu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIH i urzędy marszałkowskie na forum międzynarodowym. W ramach nagrody oprócz okolicznościowej statuetki, certyfikatu „Grunt na medal” 2023 można wykorzystać logo „Grunt na medal” 2023 w materiałach promocyjnych.

Jakie są zasady konkursu?

Tereny inwestycyjne mogą być zgłaszane do konkursu wyłącznie przez starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin, w których są zlokalizowane. Zakwalifikowane będą jedynie tereny inwestycyjne niezabudowane (tzw. greenfield) o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, przeznaczone zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje przemysłowe.

Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca do 14 kwietnia 2023 r., przy czym przed dokonaniem zgłoszenia informacje dotyczące terenu inwestycyjnego muszą zostać wprowadzone do bazy ofert, znajdującej się na portalu PAIH: https://baza.paih.gov.pl/. Dokumenty konkursowe przyjmowane są przez Invest in Pomerania – regionalnego certyfikowanego partnera PAIH.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 grudnia, natomiast wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi w trakcie zorganizowanej konferencji.

– Warunkiem przyciągania inwestorów do regionu jest bogata oferta terenów inwestycyjnych. O jej rozwój dba m.in. Invest in Pomerania samorządowa inicjatywa koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza. Temu samemu celowi służy organizowany właśnie konkurs „Grunt na medal”. Jego laureaci otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy lub powiatu jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione w konkursie tereny będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Szczegółowe informacje oraz wszelkie dokumenty niezbędne w procesie zgłaszania gruntów do konkursu znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

Osoba do kontaktu: Patrycja Smolarek, patrycja.smolarek@investinpomerania.pl

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania