PL / EN

10 lat działalności Invest in Pomerania

10 lat Invest in Pomerania

Invest in Pomerania podsumowała pierwsze 10 lat swojej działalności. W ciągu tej dekady, inicjatywa koordynowana przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. pozyskała dla województwa pomorskiego ponad 170 projektów inwestycyjnych oraz 22,5 tysięcy nowych miejsc pracy. Podczas wydarzenia zaprezentowano również strategię Invest in Pomerania na lata 2023-2027 przygotowaną we współpracy z Bankiem Światowym.

Invest in Pomerania została powołana, żeby zwiększyć skuteczność pozyskiwania inwestycji zagranicznych dla województwa pomorskiego. Inicjatywę utworzyły władze samorządowe województwa, największe miasta i gminy oraz kluczowe instytucje otoczenia biznesu, które powierzyły koordynację jej prac Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Strategię działania oparto na badaniu potencjału inwestycyjnego, które przeprowadziło PwC oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Sukces Invest in Pomerania sukcesem regionu

W ciągu ostatniej dekady zespół Invest in Pomerania znacząco zwiększył skalę działań w zakresie promocji gospodarczej, co przekłada się na nowe zapytania inwestycyjne. Tylko w zeszłym roku obsłużono ich przeszło 180, z czego 30 zakończyło się decyzjami o zlokalizowaniu projektów na Pomorzu.

Invest in Pomerania to dla Agencji Rozwoju Pomorza jeden z kluczowych projektów, którego celem było zbudowanie na nowo sytemu pozyskiwania inwestycji zagranicznych w województwie pomorskim. Dzięki podjętym działaniom w regionalnej gospodarce powstały tysiące nowych miejsc pracy. Niemniej wiemy, że aby naszą efektywność utrzymać, musimy przystosować naszą strategię do bardzo dynamicznych procesów, które aktualnie modelują gospodarczą rzeczywistość. Zmiany klimatyczne, inflacja, wojna w Ukrainie, konflikty handlowe to kluczowe czynniki, które aktualnie kształtują politykę inwestycyjną korporacji. Obserwując rynek, wprowadzamy nową strategię dostosowaną do potrzeb bezpośrednich inwestycji zagranicznych – mówi Piotr Ciechowicz, Wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Strategia na trudne czasy

We współpracy z Bankiem Światowym powstał kompleksowy raport, który z jednej strony pokazał wpływ Invest in Pomerania na gospodarkę regionu w ostatnim dziesięcioleciu, a z drugiej wyznaczył obszary działań na kolejne lata. Jednocześnie przedstawiono szereg nowych zaleceń w zakresie funkcjonowania inicjatywy

– Raport Banku Światowego jest dla nas ważnym drogowskazem na przyszłość. Potwierdził , jak kluczową decyzją z perspektywy regionu była alokacja środków na promocję gospodarczą, jednocześnie wskazując nam sektory, które należy rozwijać. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdyż spodziewamy się dalszego pogorszenia stanu globalnej gospodarki. Dlatego potrzebujemy dobrej strategii i odpowiednich narzędzi – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Osiągnięcia potwierdzone statystyką

Badanie wykazało, że od momentu powołania inicjatywy do życia w 2011 r. sektory, na których koncentrowała się działalność Invest in Pomerania, rozwijały się szybciej niż pozostałe sektory gospodarki. W latach 2011–2018 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wartości dodanej brutto w sektorach priorytetowych wyniósł 7,4 proc., w porównaniu z 4,1 proc. w pozostałych sektorach. Od powstania Invest in Pomerania sektory priorytetowe odnotowały również większą dynamikę wzrostu liczby przedsiębiorstw i liczby zatrudnionych. Szczególnie dynamicznie rosły sektory zajmujące się nowoczesnymi usługami dla biznesu oraz IT. Dopełnieniem badań statystycznych jest analiza ekonometryczna, która jednoznacznie wskazała, że Invest in Pomerania wywarła istotny wpływ na przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, co doprowadziło do pozyskania znacznej ilości nowych projektów
i miejsc pracy dla regionalnej gospodarki. Autorzy badania podkreślili, że w porównaniu z innymi regionalnymi agencjami promocji inwestycji w Europie, Invest in Pomerania charakteryzuje się wyższą od średniej skutecznością w pozyskiwaniu projektów inwestycyjnych.

Publikacje Banku Światowego można znaleźć pod adresem: https://investinpomerania.pl/baza-wiedzy/raport-banku-swiatowego/.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania