PL / EN

Raport Banku Światowego

Zespół Invest in Pomerania poprosił specjalistów z Banku Światowego o przeprowadzenie ewaluacji dotychczasowych działań i wskazanie kierunków kluczowych do jeszcze skuteczniejszego wspierania rozwoju województwa pomorskiego w przyszłości. Efektem niemal dwuletniej pracy są dwa dokumenty: Ocena skutków oddziaływania inicjatywy Invest in Pomerania oraz Wkład do strategii BIZ Invest in Pomerania.

Analiza dotychczasowych działań zespołu wykazała ich skuteczność i wysoce profesjonalne podejście do implementowania FDI na Pomorzu. Jakkolwiek pozytywny nie byłby wydźwięk lat minionych, specjaliści z Banku Światowego wskazali obszary, które warte są jeszcze bardziej rozbudowanej obsługi. Na bazie tych sugestii oraz w oparciu o nowe realia rynkowe, powstała strategia działań Invest In Pomerania, która jest w sensie ścisłym ewolucją dotychczasowych założeń. Wśród głównych sugestii wymieniono m.in. skupienie uwagi na pięciu kluczowych sektorach gospodarki i jeszcze bardziej kompleksowe podejście do obsługi inwestorów.

Zapraszamy do lektury Oceny skutków oddziaływania inicjatywy Invest in Pomerania i Wkładu do strategii BIZ Invest in Pomerania.

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania