PL / EN

800 tysięcy złotych wsparcia na projekt obsługi niekonwencjonalnych towarów ciężkich w ramach konkursu „Invest in Pomerania 2020”

Kolejna firma z Pomorza otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Invest in Pomerania 2020” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza. Spółka Kuszner Cargo Port, pozyskane środki przeznaczy na  przygotowanie placu składowego i hali magazynowej dla ciężkich towarów niekonwencjonalnych oraz na potrzeby związane z transportem intermodalnym kontenerów morskich. Inwestycja na Gdańskich Rudnikach szacowana jest na ponad 2,5 mln zł.

 

To już piąty przedsiębiorca, który otrzymał finansowe wsparcie z funduszy unijnych  w ramach przygotowanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego konkursu grantowego – „Invest in Pomerania 2020”. W efekcie  prowadzonego przez ARP naboru wniosków podpisano już cztery umowy. Pozyskane środki, firmy przeznaczą na adaptację terenów na cele inwestycyjne wraz z budową podstawowej infrastruktury oraz budynków produkcyjnych i magazynowych. Efekty pierwszych projektów już są widoczne.

Spółka Kuszner Cargo Port otrzymała dofinansowanie na przygotowanie terenu na potrzeby przeładunku i magazynowania towarów ciężkich, często ponadnormatywnych. Warunkiem realizacji tego typu usług jest odpowiednie przygotowanie placu o wysokich naciskach oraz posiadanie specjalistycznego sprzętu rozładunkowego. Opracowana przez spółkę metoda rozładunkowo – załadunkowa, polegająca na zsynchronizowanym działaniu kilku dedykowanych urządzeń, daje możliwość sprawnego realizowania zleconych usług.

Wspólnicy spółki Kuszner Cargo Port posiadają kilkudziesięcioletnie doświadczenie związane z transportem i obsługą portową kontenerów morskich w ruchu lądowym. Znamy ten rynek bardzo dobrze i jesteśmy pewni, iż nowa inwestycja jest brakującym ogniwem łańcucha logistycznego w transporcie intermodalnym  – mówi Krystian Kuszner, Wspólnik w Kuszner Cargo Port Sp.j.

Obecnie w konkursie bierze udział 16 firm. Każdy z wybranych projektów może liczyć na dofinansowanie w wysokości do 800 tyś zł. Dzięki pozyskanym grantom powstanie 13 nowych inwestycji przemysłowo-magazynowych, realizowanych przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a na Pomorzu przybędzie 16 ha nowych terenów inwestycyjnych.

 Konsekwentnie wspieramy rozwój sektora MSP w naszym regionie. Konkurs grantowy „Invest in Pomerania 2020” to 10, 4 mln zł. dodatkowego  wsparcia  dla pomorskich przedsiębiorców realizujących inwestycje w tych szczególnie trudnych czasach pandemii. Cieszy nas fakt, że dedykowane na ten cel środki są efektywnie wykorzystywane  oraz, że stymulują rozwój jednej z naszych kluczowych branż, czyli sektora logistycznego– dodaje Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

 

Kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu grantowego „Invest in Pomerania 2020” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa pomorskiego będą podpisywane sukcesywnie. Więcej informacji o samym konkursie na stronie internetowej ARP: https://www.arp.gda.pl/1976,konkurs-grantowy-2019

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski można składać do przekroczenia łącznie 150% wartości alokacji, tj. 15,6 mln zł. Dziś można składać wnioski wyłącznie na tak zwaną listę rezerwową.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania