PL / EN

Dlaczego Pomorskie zajęło 4 miejsce na liście najlepiej prosperujących regionów Europy? Wywiad z autorami rankingu Best-Performing Cities 2017

W 2017 r. województwo pomorskie zajęło wiodące miejsce tuż obok Londynu, Sztokholmu i Budapesztu w rankingu regionalnych gospodarek Instytutu Milkena. O tym jak i dlaczego znaleźliśmy się w pierwszej piątce najlepszych miast i regionów Europy rozmawiamy z twórcami rankingu.

Województwo pomorskie ma coraz lepszą prasę – zarówno wśród zagranicznych inwestorów i biznesmenów, jaki i pracobiorców. W zeszłym roku dobre wyniki gospodarcze regionu docenił także amerykański think tank, Instytut Milkena, który przyznał Pomorskiemu bardzo dobre czwarte miejsce w swoim rankingu Best-Performing Cities Europe 2017. O znaczeniu dobrej pozycji regionu rozmawiamy z Kevinem Klowdenem, dyrektorem Centrum Studiów Regionalnych w Milken Institute, oraz Minoli Ratnatunga, główną autorką badania.

5 powodów, dla których Pomorze zajęło wysoką pozycję w rankingu najlepiej prosperujących miast Europy

• rekordowa liczba nowych miejsc pracy

• koncentracja wykwalifikowanych kadr

• zdywersyfikowana, różnorodna gospodarka

• atrakcyjna lokalizacja dla zagranicznych inwestycji

• przyjazna inwestycjom polityka prorozwojowa

Invest in Pomerania: Pomorskie znalazło się na czwartym miejscu w rankingu Best-Performing Cities in Europe 2017. To spore osiągnięcie. Czy może Pan zdradzić, które czynniki szczególnie zaważyły na naszą korzyść?

Kevin Klowden: Przede wszystkim dobre wyniki województwa pomorskiego, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy i wzrost wynagrodzeń na przestrzeni pięciu lat, które braliśmy pod uwagę. To właśnie te wskaźniki przesądziły o przyznaniu wam czwartego miejsca wśród dużych regionów europejskich, bo odzwierciedlają rozwój całej gospodarki.

Produkcja, handel i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych przyczyniły się najbardziej do wzrostu gospodarczego w regionie w okresie obejmującym analizę. Technologie wyraźnie odegrały swoją rolę, ale te trzy czynniki zaważyły na dobrej pozycji regionu.

“W latach 2011-2016 województwo pomorskie osiągnęło jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy – zajęło drugie miejsce wśród regionów Europy. To imponujące osiągnięcie”

 

IP: Jak w badaniu mierzona jest atrakcyjność miast i regionów? Jaką Instytut Milkena stosuje metodologię?

Minoli Ratnatunga: Nasz indeks najlepszych europejskich miast to obiektywne kryterium pozwalające ocenić, które strategie regionalne najskuteczniej przyczyniają się do tworzenia dobrobytu. Aby uzyskać wysoką pozycję w naszym badaniu, regiony muszą wykorzystać wszystkie swoje atuty – w tym zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne i instytucjonalne – łącząc je z polityką rozwojową.

Pomorskie: najważniejsze wnioski z badania Instytutu Milkena

 • Wysoki poziom wykształcenia ludności w wieku produkcyjnym, szczególnie w sektorach usług wykorzystujących zaawansowane technologie

• Istotna rola lokalnych uczelni, takich jak Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański, które dostarczają wykształconych kadr

• Produkcja jest podwaliną lokalnej gospodarki: w 2014 r. w produkcji zatrudnionych było 168 000 osób

• Porty w Gdyni i Gdańsku wspierają rozwoju handlu: w 2016 r. Port Gdańsk obsłużył blisko dwie trzecie krajowych przewozów kontenerowych

• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) były kluczowe dla rozwoju regionalnych centrów produkcyjnych i powiązanych z nimi centrów badań i rozwoju (B+R)

• Światowe koncerny międzynarodowe, takie jak Bayer i PwC, wybrały województwo pomorskie jako swoją europejską lokalizację, otwierając w Trójmieście centra usług i stymulując rozwój rynku nieruchomości

IP: W jaki sposób dobra pozycja w rankingu wpływa na przyszłe pozycjonowanie i rozwój objętych badaniem miast? Jakie realne korzyści regionalne gospodarki czerpią z uplasowania się na szczycie listy?

MR: W ciągu wielu lat, podczas których publikowaliśmy nasz ranking w Stanach Zjednoczonych, miasta, które okazały się największymi historiami sukcesu i konsekwentnie osiągały dobre wyniki, wyróżniały się zarówno zdywersyfikowaną bazą gospodarczą, która zapewniała im odporność na szoki podczas całego cyklu koniunkturalnego, jak i zdolnością przyciągania inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy opartych na zaawansowanych technologiach.

Austin i Dallas w Teksasie, czy Salt Lake City i Provo w stanie Utah to dobre przykłady miast, które konsekwentnie radzą sobie świetnie, łącząc zdywersyfikowane gospodarki z rozwojem sektorów technologicznych. To samo dotyczy Szanghaju i Shenzhen w naszym rankingu dla Chin.

IP: Co daje wysoka pozycja w rankingu Instytutu Milkena?

MR: Utrzymanie wysokiej pozycji w czołówce listy przez cały rok jest odzwierciedleniem bardzo korzystnej sytuacji gospodarczej regionu w danym czasie. Ale to te miasta, które pozostają na szczycie listy przez kilka lat są największymi beneficjentami realnego, trwałego wzrostu gospodarczego i napływu inwestycji. To właśnie tego typu przykłady województwo pomorskie powinno naśladować.

Milken Institute to niezależny think tank z siedzibą w Santa Monica w Kalifornii. Publikuje rankingi najlepiej prosperujących miast i regionów, które służą jako narzędzie oceny funkcjonowania gospodarek regionalnych.

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania