PL / EN

O edukacji i biznesie na Pomorzu

Między teorią a praktyką, czyli o tym, jak wygląda współpraca pomorskich uniwersytetów z przedsiębiorstwami. Dowiedz się o potencjale uczelni w naszym regionie.

Pierwsza część bezpłatnego raportu „Innowacje rodzą się na Pomorzu” jest już dostępna. Obejmuje ona analizy sytuacji gospodarczej Pomorza oraz jego priorytetowych sektorów, a także systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, m.in. cyklu studiów, regulacji prawnych czy metod ewaluacji uczelni. Raport przedstawia znaczenie pomorskich uniwersytetów na tle całego kraju i podkreśla ich rolę jako wizytówek regionu.

Potencjał współpracy biznesu i nauki

„Naszym celem jest budowanie świadomości o potencjale, jakim dysponuje Pomorze – zarówno w zakresie kształcenia przyszłych kadr, jak i w kwestii rozwoju nowych technologii. Pomorskie uczelnie mają wiele do zaoferowania nie tylko studentom, ale także przedsiębiorcom. Niniejszą publikacją chcielibyśmy rozpocząć wspólną dyskusję o tym, jak wspierać współpracę nauki i biznesu w województwie pomorskim i jakie korzyści taka współpraca może przynieść dla obu środowisk, a co za tym idzie, także dla całego regionu”.

-Anna Jagodzińska-Warzych, Rzecznik Inwestora w Invest in Pomerania i Kierownik Projektu

Każdego roku tysiące nowych absolwentów wchodzi na pomorski rynek pracy. Aby zwiększyć ich szanse na zdobycie zatrudnienia, potrzebna jest odpowiednia współpraca uniwersytetów z przedsiębiorstwami. Wzajemne komunikowanie swoich potrzeb i podejmowanie wspólnych inicjatyw pozwala nie tylko zapewnić wyższy poziom kształcenia studentów, ale także przygotować ich lepiej do oczekiwań przyszłych pracodawców.

Potencjał, jaki płynie ze współpracy nauki i biznesu, nie ogranicza się wyłącznie do kształcenia wykwalifikowanych kadr zawodowych, ale obejmuje także takie możliwości jak:

  • udostępnianie uniwersyteckiej infrastruktury do komercyjnego użytku,
  • prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych między prywatnymi firmami a uczelniami,
  • wykonywanie przez pomorskie uczelnie analiz oraz ekspertyz na zlecenie przedsiębiorstw.

Wymiana wiedzy i doświadczenia biznesu oraz nauki jest korzystna dla całego regionu. To właśnie ona napędza rozwój innowacji.

Klucz do osiągnięcia sukcesu

„Postęp technologiczny jest jednym z najważniejszych mierników wysokiej jakości życia i konkurencyjności regionów. Innowacyjność ma kluczowy wpływ na tempo procesów gospodarczych zachodzących na danym obszarze. To właśnie dlatego polityka województwa pomorskiego jest skierowana na promocję zaawansowanych technologicznie sektorów i budowania wokół nich instrumentów wsparcia. Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest także współpraca świata biznesu ze światem nauki […]”

– Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Publikacja została opracowana we współpracy z siedmioma pomorskimi uniwersytetami, które udostępniły informacje o własnych, innowacyjnych projektach naukowych i osiągnięciach, wyróżniających je na tle pozostałych szkół wyższych w Polsce i stanowiących o ich potencjale badawczym. Raport dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Sprawdź szczegóły i pobierz raport.

Kolejna część raportu, dotycząca pomorskiej współpracy nauki i biznesu w sektorze IT, już wkrótce!

Dziękujemy za pomoc i udział w projekcie pomorskim uczelniom: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytetowi Gdańskiemu, Uniwersytetowi Morskiemu w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

W razie dodatkowych pytań lub w kwestii współpracy zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu:

Anna Jagodzińska-Warzych, Rzecznik Inwestora, Project Manager ds. Relacji z Inwestorami:

tel. (+48) 605 604 475

anna.jagodzinska-warzych@investinpomerania.pl

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania