PL / EN

Oferta Anty-Covid dla polskiego biznesu

Obecna sytuacja wywołana pandemią wymusza na wszystkich dostosowanie się do nowych warunków. Może to być jednak również szansą do rozwinięcia działalności poza granicami kraju, dzięki wykorzystaniu systemu zamówień organizacji międzynarodowych w tym unijnych czy wsparcia międzynarodowych instytucji finansowych, które dodatkowo dostosowują obecnie profil koordynacji swoich projektów i zamówień do wymogów rynków zmagających się z pandemią COVID-19 i jej skutkami.

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zebrał informacje dotyczące możliwości udziału polskich przedsiębiorców w przetargach i programach organizowanych przez  instytucje UE, w tym związanych z walką z COVID-19.  Poniżej znajduje się zestaw praktycznych informacji dotyczących systemu zamówień instytucji Unii Europejskiej, jednocześnie zachęcając do udziału w tym rynku.

 

Zamówienia instytucji krajowych krajów członkowskich UE publikowane są w bazie przetargów TED /TENDERS ELECTRONIC DAILY, dostępnej pod adresem: https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do

TED to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego UE” dot. europejskich zamówień publicznych. Informacje udostępniane są tu wg: branż, miejsca dostawy czy możliwości biznesowych. TED oferuje bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych, publikowanych w UE, poza unijnych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz innych krajach. Wiele zamówień ogłaszanych jest też bezpośrednio na stronach internetowych poszczególnych instytucji i agencji UE lub na stronach przedstawicielstw KE w kraju realizacji projektu. Przykładowy projekt –  “European Union Water Initiative plus for the Eastern Partnership”dostępny jest pod linkiem: https://bit.ly/2WlDVjM.

Zamówienia składane przez wszystkie instytucje unijne dostępne są pod linkiem: https://ted.europa.eu/TED/search/canReport.do

TED dostarcza informacje o możliwościach biznesowych  UE/ EOG, których wartość  osiąga ponad 420 mld EUR rocznie. Średnio, w danym roku publikowanych ok 460 tys. ogłoszeń

Zaleca się dokonać rejestracji w systemie eTendering. Daje ona dodatkowo dostęp do: przesyłania i zmiany treści pytań dotyczących ogłoszeń o przetargach, subskrypcji powiadomień o zmianach w dokumentacji, filtrowania wiadomości dotyczących wybranych ogłoszeń o przetargach, którymi jesteśmy zainteresowani: https://bit.ly/2LhCBbz.

 

Uruchomiono także specjalne podstrony dedykowane wybranym zamówieniom. Informacja o nich dostępna jest pod adresem: https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders  Strony te zawierają rozbudowany system wyszukiwania, który pozwala na precyzyjną kwerendę pod kątem własnej działalności. Wyniki przetargów związanych z COVID-19 dostępne są tutaj: https://ted.europa.eu/TED/search/searchResult.do

 

Dodatkowo zamówienia można znaleźć również na PORTALU KLASTRÓW EUROPEJSKICH (European Cluster Collaboration (ECC) – Covid-19 Industrial Clusters Response Portal). ECC zawarło specjalną zakładkę: https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus#covid-calls  poświęconą odpowiedzi europejskich klastrów na COVID-19. Znajdują się w niej informacje dot. możliwości współpracy pomiędzy klastrami oraz linki do aktualnych zamówień EU.

W zakładce umieszczono również PLATFORMĘ do wymiany doświadczeń dot. COVID-19: https://www.clustercollaboration.eu/coronavirus#covid-success  Choć dotyczy ona klastrów, mogą tam również Państwo znaleźć ciekawe informacje dot. różnych projektów oraz rozwiązań.

 

Cennym instrumentem jest również FORUM: https://www.clustercollaboration.eu/forum/covid-19-response-forum , na którym można zadawać pytania i wymieniać się informacjami, w tym w kontekście zamówień w związku z COVID-19. Regularnie pojawiają się zapytania o konkretny produkt/usługę, jak np. tu: https://bit.ly/3dBIH2p , co ma na celu ułatwianie dostaw/sprzedaży poprzez szybsze i bezpośrednie połączenie z zamawiającym.

 

Pozostałe wsparcie zamówień w formie programów unijnych, które oferują różne możliwości finansowania: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

W ramach obecnych programów wspomagających branżę medyczną utworzona została np. podstrona programu 3HP/Third Help Programme:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/3hp

Dodatkowa podstrona z projektami dot. COVID-19:https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

 

Dodatkowe informacje odnośnie europejskiego systemu zamówień, w tym będące odpowiedzią na COVID-19, można znaleźć:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaprasza firmy do zgłaszania polskich produktów, które mogą zostać zamieszczone na tym portalu. Jest on szeroko reklamowany w innych państwach za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych i handlowych.  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MSZ: Wojciech Ponikiewski, p.o. dyrektora Departament Współpracy Ekonomicznej, sekretariat/office: (+48 22) 523 92 03 i Agata Czyrsznic-Dobrowolska, Radca ministra, Departament Współpracy Ekonomicznej,tel. (+48 22) 523 71 82

 

Powyższe informacje zamieszczono na stronie intenetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP gdzie można także znaleźć więcej szczegółów. Zapraszamy na www.gov.pl/web/diplomacy/anti-covid-offer-by-polish-business oraz www.gov.pl/web/dyplomacja/dyplomacja-dla-biznesu

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania