PL / EN

Weź udział w badaniu – Raport Automotive na Pomorzu

Invest in Pomerania przygotowuje kompleksowy raport o sytuacji sektora Automotive na Pomorzu. Raport będzie zawierał informacje o aktualnej sytuacji branży w regionie, mocnych i słabych punktach województwa z naciskiem na wytyczenie dalszych ścieżek wsparcia i rozwoju sektora w tej części Polski.

 

Tym samym zachęcamy wszystkie firmy działające w sektorze Automotive (producentów, poddostawców), o wzięcie udziału w ankiecie, która pozwoli nam w rzetelny sposób zidentyfikować sytuację firm i określić dalsze kierunki wsparcia. Żeby wziąć udział w badaniu prosimy o kontakt z Eweliną Beyer: ewelina.beyer@investinpomerania.pl.

 

Pragniemy, aby nasz raport stał się podstawą do głębszej współpracy pomiędzy Invest in Pomerania a obecnymi w naszym regionie firmami z sektora Automotive. Mamy również nadzieję, że wykorzystując zawarte w nim informacje uda się przyciągnąć kolejne inwestycje dzięki szerokiej kampanii promocyjnej, jaka zostanie przeprowadzona w ramach publikacji raportu zarówno w Polsce jak i zagranicą. Poprzez publikację we wszystkich kanałach komunikacji z których korzystamy, zamierzamy dotrzeć do rzeszy przyszłych inwestorów, Państwa potencjalnych klientów lub poddostawców.

 

Więcej o sektorze motoryzacyjnym na Pomorzu w zakładce Kluczowe sektory

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania