PL / EN

Legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce – FAQ

Dynamiczny rozwój gospodarczy, otwarty rynek pracy oraz wysoka jakość życia w naszym regionie, przyciągają do województwa pomorskiego coraz większą liczbę cudzoziemców. Wśród emigrantów, którzy zdecydowali się zamieszkać w Trójmieście i jego okolicach przeważają nasi sąsiedzi z Ukrainy i Białorusi, ale Pomorze jako miejsce do pracy i życia wybiera także wielu obywateli innych, również bardziej odległych krajów. Studenci z zagranicy cenią sobie poziom dostępnej oferty edukacyjnej, a wysoko wykwalifikowani specjaliści możliwości rozwoju zawodowego i atrakcyjne wynagrodzenia.

Trend ten można zaobserwować również z perspektywy pomorskiego biznesu. Inwestorzy, którzy zdecydowali się prowadzić swoją działalność również w Trójmieście, nierzadko decydują się na relokację do Polski części swoich pracowników z zagranicznych oddziałów. W poszukiwaniu najlepszych ekspertów, zwłaszcza w deficytowych specjalizacjach, pomorscy pracodawcy również korzystają z możliwości zatrudnienia cudzoziemców. Wielonarodowość zespołów nie jest już dziś przeszkodą, a cechą wręcz pożądaną, szczególnie w rozwijającej się prężnie w Trójmieście branży IT.

Jako Invest in Pomerania, świadczymy kompleksową opiekę poinwestycyjną dla firm zlokalizowanych w obrębie województwa pomorskiego. W jej ramach uruchomiony został dyżur Rzecznika Inwestora, który czuwa nad tym, aby kluczowe procesy związane z prowadzeniem biznesu na Pomorzu przebiegały sprawnie i bez większych trudności. Obserwujemy, że kwestie związane z legalizacją zatrudnienia i pobytu w Polsce cudzoziemców wciąż budzą wiele wątpliwości – wśród pracodawców, ale jeszcze częściej wśród ich zagranicznych pracowników. Rosnąca liczba zapytań dotyczących procedury uzyskiwania zezwolenia na pobyt i pracę skłoniła nas do tego, by wspólnie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim poszukać rozwiązania, które dzięki przyjaznej w odbiorze formie pomogłoby przybliżyć i usystematyzować wiedzę związaną z tym zagadnieniem.

 

Zdecydowaliśmy się wspólnie przygotować publikację zawierającą zestawienie najczęściej pojawiających się pytań dotyczących procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Odpowiedzi opracowaliśmy we współpracy ze specjalistami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy wsparli nas swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Dołożyliśmy należytej staranności, aby treść publikacji była zgodna ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 20.11.2020 r.

 

Ponadto, w miarę wprowadzania zmian w prawie, będziemy starali się na bieżąco aktualizować opracowanie. Jednakże korzystając z zamieszczonych wskazówek należy pamiętać, że dotyczą one typowych, standardowych przypadków i mogą nie uwzględniać w pełni złożoności poszczególnych spraw. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z organem właściwym do rozpoznania indywidualnej
sprawy. Jeśli jesteście Państwo jednym z naszych inwestorów możecie również skontaktować się z nami za pośrednictwem działu HR swojej organizacji.

 

Mamy głęboką nadzieję, że niniejsze opracowanie ułatwi Państwu poruszanie się wśród ustawowych regulacji i sprawi, że proces legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców będzie przebiegał w naszym regionie sprawniej.

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania