PL / EN

Pomerania Economic & Real Estate Insight

2022 rok stawiał przed FDI wiele wyzwań. Na wciąż oddziałujące reperkusje COVID-19 nałożyły się działania wojenne w Ukrainie, wymuszając niejako na krajach europejskich dostosowanie strategii ekonomicznych do nowych realiów. Sytuacja międzynarodowa w naturalny sposób dotknęła także Pomorze, nie zakłócając jednak dynamicznego rozwoju regionu.

Raport Economic & Real Estate Insight prezentuje aktualną kondycję Pomorza w kontekście rozwoju inwestycyjnego. Uwypukla atrakcyjność oferty komunikacyjnej i edukacyjnej regionu, a także przedstawia sytuację kluczowych sektorów gospodarki oraz charakterystykę rynku nieruchomości komercyjnych. To lektura przydatna dla wszystkich zainteresowanych budowaniem inwestycyjnej przyszłości na Pomorzu.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania