PL / EN

Województwo pomorskie po raz kolejny z wysoką oceną atrakcyjności inwestycyjnej

Podczas dorocznego spotkania partnerów Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), które miało miejsce 7 grudnia br. w Warszawie, zaprezentowano raport „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016”. Województwo pomorskie otrzymało bardzo wysoką ocenę ogólną oraz wyróżniło się na tle innych regionów Unii Europejskiej

Raport „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016” opracowany został przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dokument rozpoczyna zestawienie elementów, które składają się na atuty województwa pomorskiego, są to: funkcjonowanie dwóch parków naukowo-technologicznych i specjalnych stref ekonomicznych; mała Pomorska „Dolina Krzemowa” (m.in. firmy Stel, Young Digital Planet, Intel Technology Poland, DGT); funkcjonowanie ważnych kompleksów portowych; bardzo dobrze rozwinięta baza naukowo – dydaktyczna. W dalszej części raportu można przeczytać o potencjalnej i rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego. Na potencjalną atrakcyjność inwestycyjną składa się zespół walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na funkcjonowanie inwestora (kształtowanie się kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, konkurencyjność inwestycji, przychody ze sprzedaży). Województwo pomorskie wyróżnia się w tym zakresie w następujących sekcjach: (skala klas od A do F, gdzie A jest oceną najwyższa a F najniższą): przemysł kapitałochłonny (klasa B), przemysł pracochłonny (klasa C), handel i naprawy (klasa C), turystyka i gastronomia (klasa B), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (klasa C). Innym sposobem pozwalającym na określenie atrakcyjności inwestycyjnej jest ocena wskaźników rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej (RAI), opartych na czynnikach takich jak produktywność majątku trwałego, produktywność pracy, samofinansowanie JST oraz nakłady inwestycyjne. Województwo pomorskie i w tym przypadku uzyskało ponadprzeciętne oceny: dla gospodarki narodowej (klasa C) oraz dla przemysłu (klasa B), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz handlu i napraw (klasa C).

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od trzech lat ocenia również atrakcyjność inwestycyjną dla wszystkich regionów Unii Europejskiej. Ocena ta opiera się na pomiarze atrakcyjności zasobów pracy, rynku oraz innowacyjności. W tym zestawieniu województwo pomorskie zajmuje wysokie, trzecie miejsce w Polsce, tuż za województwami mazowieckim i dolnośląskim. Za najsilniejszy czynnik wyróżniający region uznano kapitał ludzki. Na potencjał województwa w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego mają wpływ szkoły wyższe, które zostały bardzo wysoko sklasyfikowane w raporcie przygotowanym przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Według tego opracowania w województwie pomorskim 1 wydział uczelni wyższej otrzymał najwyższą kategorię naukową A+, 12 wydziałów otrzymało kategorię – A; 31 wydziałów otrzymało kategorię – B; a 4 wydziały kategorię – C.

 

Załączniki

# Plik Opis Rozmiar pliku
1 pdf Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016 Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Warszawa 2016 województwo pomorskie
1 MB
Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania