PL / EN

Pomorski Business Service Sector 2016 – podsumowanie raportu

Raport ‘Sektor BSS na Pomorzu 2016′ autorstwa Invest in Pomerania ukazuje stałą dynamikę wzrostową w dziedzinie zatrudnienia w sektorze, która jest częściowo pochodną nowych inwestycji, jednakże za główne źródło wzrostu uznać należy inwestycje już w regionie obecne.

Raport zawiera 118 (w stosunku do 106 w raporcie z 1.01.2016 co ukazuje 11% wzrost) firm operujących w ramach SSC/BPO, IT i R&D w regionie (zawarto jedynie projekty zatrudniające 10 lub więcej osób).

Przedstawione dane ukazują: wielkość zatrudnienia, moment rozpoczęcia działaności w regionie, typy obsługiwanych procesów oraz języków obcych. Ponad 90% centrów /firm z raportu ma swoją kwaterę w obrębie aglomeracji trójmiejskiej, biznesowego serca Pomorza.

W odniesieniu do głównych grup procesów, centra w regionie reprezentują: IT- 67 firm, SSC -27, BPO- 15, R&D-7. Najliczniejsze inwestycje pochodzą z: Polski- 33, USA- 25, Norwegii- 12. Następne w kolejce są Szwecja- 7, Holandia-6, Francja oraz Dania (obie po 5).

Warto zwrócić uwagę, że kraje Nordyckie reprezentuje w sumie 28 projektów.
Idąc dalej tropem głównego grupowania, opisane projekty dają w sumie etaty 21339 osobom, co dzieli się niemal równomiernie pomiędzy frakcje SSC/ BPO I IT/R&D IT. Średnia wielkość projektu dla SSC to 271 etatów, BPO- 215 etatów, IT- 122, oraz IT R&D- 376 co ogólnie daje średnią w sektorze na wysokości 181etatów – zbliżoną do średniej ogólnopolskiej.

Wśród języków obcych obsługiwanych w badanych centrach biznesowych dominuje naturalnie angielski (104) Kolejne najpopularniejsze to niemiecki- 27 firm, szwedzki / norweski- 14, oraz francuski / rosyjski/ duński- 13. Dwadzieścia pięć firm z raportu prowadzi operacje przynajmniej w 4 językach. W tym kontekście uwagę przykuwają centra pracujące w 11 językach (Kemira, Young Digital Planet), 12 (Sony Pictures, Transcom Worldwide), 19 (Get Response), oraz niezaprzeczalny rekordzista pośród centrów w Polsce:: Thomson Reuters, z 33 językami.

Pomorskie centra BSS obsługują głównie: rozwój oprogramowania, badania&rozwój, IT helpdesk, data centre, telemarketing, obsługę klienta, usługi finansowe, finanse i księgowość, usługi kadrowe I płacowe, oraz zarządzanie informacją. Pośród rozwijających sie trendów widzimy: logistykę i łańcuch dostaw, zarządzanie danymi/ dokumentami, marketing, badania i analizy, zarządzanie nieruchomościami oraz outsourcing usług prawnych.

Większość centrów obsługuje średnio 4 typy procesów, jednakże zauważalne są wyjątki takie jak Thomson Reuters, Intel Technology czy DNV-GL oferujące szersze zakresy usług, które stają się coraz bardziej popularne z racji dużej wartości dodanej płynącej z grupowania procesów w wielozadaniowych ośrodkach. Większość nowych inwestycji od początku projektowana jest w Global Business Services (GBS).

Możemy zaobserowować wzrastające zainteresowanie ze strony “micro-multinationals” ze Skandynawii. Są to technologiczne małe i średnie przedsiębiorstwa otwierające w Trójmieście niewielkie (30-50 osób) rozwijające się centra. W 2016r 5 takich firm ogłosiło swoją inwestycję, a lista potencjalnych projektów na 2017 wygląda obiecująco, z niesłabnącym zainteresowaniem technologiami Java I .Net.
Łącznie w 2016 dało się zauważyć znaczący wzrost zatrudnienia dzięki większości istniejących centrów (wraz z nowymi inwestycjami we wszystkich głównych grupach procesów) oraz ciągłą dywersyfikację dostępnych procesów, idącą w parze z rosnącym poziomem zaawansowania tych już popularnych.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania