PL / EN

Inwestorzy w województwie pomorskim mają swobodny dostęp do rosnącej puli talentów. Region jest największym centrum akademickim północnej Polski, charakteryzuje się wysoką koncentracją specjalistów i odnotowuje jedno z najwyższych sald migracji w Polsce.

Dostępność talentów

Pomorskie staje się niezwykle atrakcyjnym miejscem do nauki, pracy i rozwoju, dzięki czemu coraz więcej osób chce pracować i mieszkać na Pomorzu. Utrzymująca się koniunktura gospodarcza w kraju i regionie przekłada się na coraz lepszą sytuację na pomorskim rynku pracy, a trend ten znajduje odzwierciedlenie w dodatnim saldzie migracji do regionu –Pomorskie ma trzecie najwyższe pozytywne saldo migracji w Polsce.

Dodatnie saldo migracji

Sytuacja migracyjna ludności w regionie należy do najlepszych w Polsce. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych rośnie i plasuje pomorskie na trzeciej pozycji w kraju – po województwach mazowieckim i małopolskim.

Około połowa pracujących skoncentrowanych jest w aglomeracji Trójmiasta – taka sytuacja sprzyja specjalizacji rynku pracy i koncentracji wykwalifikowanych kadr. Jednocześnie w Trójmieście ulokowane są wiodące ośrodki akademickie północnej Polski, które dostarczają na rynek pracy dobrze wykształconych absolwentów w wielu specjalizacjach.

Inwestorzy mają więc swobodny dostęp zarówno do bardzo dobrze wykształconych absolwentów, jak i wyspecjalizowanej, doświadczonej kadry. W procesach rekrutacyjnych mogą liczyć na wsparcie globalnych firm branży HR, które mają swoje biura w Trójmieście, m.in.: Manpower, Randstad, Adecco, Hays, Startpeople. Bardzo istotne znaczenie ma także spójna, regionalna strategia budowania dostępnej puli talentów – jest to jedno z ważniejszych zadań, jakimi zajmuje się samorząd województwa oraz inicjatywa Invest in Pomerania. Dzięki przyciąganiu nowych inwestorów, którzy otwierają swoją działalność w województwie pomorskim, zwiększają się możliwości rozwoju zawodowego w regionie i jego atrakcyjność w oczach potencjalnych pracowników.

Dowiedz się więcej na temat inicjatywy Live more. Pomerania.

Najważniejsze ośrodki akademickie

Pomorskie jest największym ośrodkiem akademickim w północnej Polsce. Działają tu 24 uczelnie wyższe, które kształcą w sumie ponad 83 tysięcy studentów. W 2021 roku niemal 20 tysięcy z nich zostało absolwentami.

University

Number of students Number of graduates Number of faculties

 

University of Gdansk

21 600

6000

91

Gdansk University of Technology

14 200

3900

38

Gdynia Maritime University

4000

800

8

Medical University of Gdańsk

6200

1000

18

Pomeranian University in Słupsk

3122

754

5

Najbardziej popularne kierunki studiów związane są z administracją, biznesem i prawem (22,6 proc.) oraz studia inżynierskie związane z techniką, przemysłem i budownictwem (15,9 proc.). Także coraz więcej studentów zagranicznych wybiera Pomorskie. W ciągu ostatnich lat ich liczby wzrosła ponad trzykrotnie: z 1,1 tys. osób w roku akademickim 2010/2011 do prawie 3,8 tys. w roku 2018/2019, podaje Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Dowiedz się więcej o ofercie pomorskich uczelni.

Pracownicy z zagranicy 

Pomorscy pracodawcy wykazują coraz większe zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy. W okresie od stycznia do października 2017 roku zarejestrowano prawie dwa razy więcej oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy niż w całym 2016 roku, a jak wynika z najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Gdańsku, w 2018 roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w województwie pomorskim przekroczyła 15 000. Rok 2019 to już liczba 21 610.

Samorząd województwa dostrzega potrzebę wsparcia procesu migracji pracowników z zagranicy do regionu. Między innymi wspólnie z Centrum Wspierania Imigrantek i Imigrantów w Gdańsku uruchomił program, którego celem jest stworzenie regionalnego modelu integracji migrantów i zapewnienie pracownikom z zagranicy jednolitego, wysokiego standardu usług publicznych. Razem z pomorskimi uczelniami realizowana jest też inicjatywa „Study in Pomorskie”, której celem jest m.in. zwiększenie liczby studentów zagranicznych w regionie.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania