PL / EN

Inwestorzy w województwie pomorskim mają swobodny dostęp do rosnącej puli talentów. Region jest największym centrum akademickim północnej Polski, charakteryzuje się wysoką koncentracją specjalistów i odnotowuje jedno z najwyższych sald migracji w Polsce.

Dostępność talentów

Pomorskie staje się niezwykle atrakcyjnym miejscem do nauki, pracy i rozwoju, dzięki czemu coraz więcej osób chce pracować i mieszkać na Pomorzu. Utrzymująca się koniunktura gospodarcza w kraju i regionie przekłada się na coraz lepszą sytuację na pomorskim rynku pracy, a trend ten znajduje odzwierciedlenie w dodatnim saldzie migracji do regionu –Pomorskie ma trzecie najwyższe pozytywne saldo migracji w Polsce.

Dodatnie saldo migracji

Sytuacja migracyjna ludności w regionie należy do najlepszych w Polsce. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych rośnie i plasuje pomorskie na trzeciej pozycji w kraju – po województwach mazowieckim i małopolskim.

Około połowa pracujących skoncentrowanych jest w aglomeracji Trójmiasta – taka sytuacja sprzyja specjalizacji rynku pracy i koncentracji wykwalifikowanych kadr. Jednocześnie w Trójmieście ulokowane są wiodące ośrodki akademickie północnej Polski, które dostarczają na rynek pracy dobrze wykształconych absolwentów w wielu specjalizacjach.

Inwestorzy mają więc swobodny dostęp zarówno do bardzo dobrze wykształconych absolwentów, jak i wyspecjalizowanej, doświadczonej kadry. W procesach rekrutacyjnych mogą liczyć na wsparcie globalnych firm branży HR, które mają swoje biura w Trójmieście, m.in.: Manpower, Randstad, Adecco, Hays, Startpeople. Bardzo istotne znaczenie ma także spójna, regionalna strategia budowania dostępnej puli talentów – jest to jedno z ważniejszych zadań, jakimi zajmuje się samorząd województwa oraz inicjatywa Invest in Pomerania. Dzięki przyciąganiu nowych inwestorów, którzy otwierają swoją działalność w województwie pomorskim, zwiększają się możliwości rozwoju zawodowego w regionie i jego atrakcyjność w oczach potencjalnych pracowników.

Dowiedz się więcej na temat inicjatywy Live more. Pomerania.

Najważniejsze ośrodki akademickie

Pomorskie jest największym ośrodkiem akademickim w północnej Polsce. Działają tu 24 uczelnie wyższe, które kształcą w sumie ponad 81 tysięcy studentów. W 2019 roku ponad 21 tysięcy z nich zostało absolwentami.

University

Number of students Number of graduates Number of faculties

 

University of Gdansk

23 085

6452

11

Gdansk University of Technology

15 085

4753

9

Gdynia Maritime University

4359

1110

4

Naval University of Gdynia

2432

678

4

Medical University of Gdańsk

5678

973

4

Pomeranian University in Słupsk

3122

754

5

Najbardziej popularne kierunki studiów związane są z administracją, biznesem i prawem (22,6 proc.) oraz studia inżynierskie związane z techniką, przemysłem i budownictwem (15,9 proc.). Także coraz więcej studentów zagranicznych wybiera Pomorskie. W ciągu ostatnich lat ich liczby wzrosła ponad trzykrotnie: z 1,1 tys. osób w roku akademickim 2010/2011 do prawie 3,8 tys. w roku 2018/2019, podaje Urząd Statystyczny w Gdańsku.

Dowiedz się więcej o ofercie pomorskich uczelni.

Pracownicy z zagranicy 

Pomorscy pracodawcy wykazują coraz większe zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności obywateli Ukrainy. W okresie od stycznia do października 2017 roku zarejestrowano prawie dwa razy więcej oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom zza wschodniej granicy niż w całym 2016 roku, a jak wynika z najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Gdańsku, w 2018 roku liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt w województwie pomorskim przekroczyła 15 000. Rok 2019 to już liczba 21 610.

Samorząd województwa dostrzega potrzebę wsparcia procesu migracji pracowników z zagranicy do regionu. Między innymi wspólnie z Centrum Wspierania Imigrantek i Imigrantów w Gdańsku uruchomił program, którego celem jest stworzenie regionalnego modelu integracji migrantów i zapewnienie pracownikom z zagranicy jednolitego, wysokiego standardu usług publicznych. Razem z pomorskimi uczelniami realizowana jest też inicjatywa „Study in Pomorskie”, której celem jest m.in. zwiększenie liczby studentów zagranicznych w regionie.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania