PL / EN

Zachęty inwestycyjne

Tutaj uzyskasz informacje na temat zachęt dostępnych dla inwestorów zainteresowanych lokalizacją w Pomorskiem. To między innymi [hiperłącza]:

Zwolnienie od podatku od nieruchomości

Zwolnienie od podatku od środków transportu

Ulga innowacyjna

Fundusze europejskie

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Szkolenia MŚP

 

Polska oferuje szeroki wachlarz zachęt inwestycyjnych dostępnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i rządowym. Inwestorzy mogą skorzystać z grantów rządowych, finansowanych w ramach „Programu Wspierania Inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023” (grant na zatrudnienie i grant inwestycyjny). Czeka na nich także możliwość zwolnień podatkowych (z podatku dochodowego w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz z podatku od nieruchomości), czy instrumenty współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Wszystkie instrumenty wsparcia dostępne są w równym stopniu i na tych samych zasadach zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i polskich.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania