PL / EN

Sektor logistyczny

Pomorze wyróżnia się na tle innych regionów Polski nadmorskim położeniem i obecnością portów głębinowych. Dwa pomorskie porty (Port Gdańsk i Port Gdynia) mogą obsługiwać wszelkiego rodzaju ładunki i w przeciwieństwie do rosyjskich portów bałtyckich pozostają wolne od pływów i lodu przez cały rok. W 2019 roku przeładunki w obu portach utrzymały swój rekord czwarty rok z rzędu. Łączna wielkość przeładowanych towarów wyniosła 76 mln ton. Przeładunek kontenerów jest niewątpliwie głównym motorem wzrostu. Główny wpływ na ten wynik miał DCT Gdańsk (Deepwater Container Terminal).

Dzięki bezpośrednim połączeniom z Azji terminal stał się centrum portowym dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej zamieszkanego przez prawie 100 milionów osób. Rosnący handel światowy, postępujący proces konteneryzacji i spodziewany wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej (najszybciej rozwijającym się regionie Europy) z pewnością wzmocnią działalność kontenerową w następnej dekadzie.

Port of Gdansk and Port of Gdynia statistics, 2019
Port of Gdansk and Port of Gdynia statistics, 2019

Dowiedz się więcej na temat położenia regionu.

Rynek magazynowy

Trójmiejskie zasoby magazynowe od 2006 roku stale rosną. Dzięki imponującemu wzrostowi rynku z około 80 000 mkw. (I kw. 2008 r.) do ponad 670,3 tys. mkw. (2019 r.) odnotowanego w ciągu ostatniej dekady, Trójmiasto stało się największym hubem logistycznym w północnej Polsce. Większość parków logistycznych zlokalizowana jest wzdłuż dróg ekspresowych, autostrady A1 oraz w pobliżu portów morskich.

Wzrost rynku magazynowego był napędzany głównie przez dwa czynniki – rozwój dwóch pomorskich portów (Portu Gdańsk i Port Gdynia) oraz rozwój sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. Jednak prawdziwym przełomem było wprowadzenie bezpośrednich połączeń z Azją, a tym samym rosnąca obsługa kontenerów. W przeciwieństwie do rynku biurowego, na rynku dominowali zagraniczni deweloperzy. W Trójmieście działają najwięksi gracze, w tym Panattoni, Prologis, GLP, Segro i polska firma 7R. W ostatnim czasie zauważono nowy trend na rynku magazynowym. Rośnie liczba mniejszych parków logistycznych oferujących mniejsze moduły, co jest zgodne z modelem logistycznym „ostatniej mili”. Tego typu projekty są zazwyczaj zlokalizowane w obrębie miast lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Takie rozwiązania pozwalają na optymalizację kosztów transportu i skrócenie czasu dostaw do klientów końcowych zlokalizowanych w rozwijających się miastach, takich jak Warszawa, Trójmiasto, Poznań, Wrocław czy Kraków.

W 2019 roku popyt brutto na rynku powierzchni magazynowych w Trójmieście osiągnął rekordowy poziom 176,1 tys. mkw., a popyt netto sięgnął blisko 155,3 tys. mkw. Wskaźnik pustostanów na poziomie 4,6% (wzrost o dwa punkty procentowe rok do roku) pozostaje poniżej średniej krajowej, szacowanej na około 6,7%.

E-commerce i 3PL (Third Party Logistics) przewyższały leasing w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Sektory odpowiadały za 45% i 23% całkowitej powierzchni wynajętej w regionie. Prawie 18% powierzchni magazynowej zostało wynajęte przez sektor handlowy. Popyt na powierzchnię logistyczną ma się podwoić w ciągu następnej dekady.

Trójmiejski rynek magazynowy w 2019 roku zdominowały nowe transakcje, które stanowiły ponad połowę wszystkich zawartych umów (57%). Udział BTS (build-to-suit) we wszystkich transakcjach wyniósł 37%, podczas gdy ekspansje i renegocjacje tylko 5% i 1%. Podpisano 39 umów najmu.

Czynsze efektywne mieściły się w przedziale 2,3-2,9 EUR mkw. / miesiąc.  Poziom stawek czynszów ponownie może się zmienić – utrzymujący się trend wzrostowy kosztów materiałów budowlanych i kosztów pracy odgrywa w tym przypadku istotną rolę.

Silny popyt na powierzchnie magazynowe jest odzwierciedleniem danych makroekonomicznych. Przez ostatnie lata pomorska gospodarka rozwijała się w szybkim tempie, osiągając 7% ​​w 2018 roku. Co warto zauważyć, krach gospodarczy wywołany przez COVID-19 nie zatrzymał gorącego rynku magazynowego, ponieważ handel elektroniczny zwiększył popyt.

Zaplecze logistyczne

Pomorskie oferuje także dobrze rozwiniętą i stale rozbudowywaną bazę logistyczną.

Na terenie 110 hektarów w sąsiedztwie DCT Gdańsk zlokalizowane jest Pomorskie Centrum Logistyczne (PCL), które – dzięki lokalizacji przy terminalu kontenerowym – w pełni realizuje koncepcję Port Centric Logistics. Z kolei na obszarze Portu Gdynia działa Centrum Logistyczne dostosowane do potrzeb operatorów logistycznych, przedsiębiorstw spedycyjnych, firm zajmujących się usługami składowymi oraz innych usługodawców logistycznych.

Intensywnie rozbudowuje się też infrastruktura drogowa i kolejowa, w tym na osi korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, którym płyną towarowe strumienie importowe i eksportowe w relacjach Polski z innymi krajami północy i południa Europy.

Dowiedz się więcej na temat infrastruktury biznesowej.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania