PL / EN

ARTSTAL kolejnym grantobiorcą Invest in Pomerania

ARTSTAL S.C. Andrzej Regliński, Piotr Regliński z Somonina stała się kolejnym beneficjentem konkursu grantowego „Invest in Pomerania 2020”. Uzyskane dofinansowanie wysokości blisko 800 tys. zł. pomoże w rewitalizacji terenu i obiektów po byłej ubojni drobiu. W jej miejscu powstanie nowoczesny obiekt magazynowy, wspierający obsługę rosnącej bazy klientów spółki.

Firma ARTSTAL, powstała w 1995 roku, zajmuje się przede wszystkim produkcją i montażem balustrad wewnętrznych i zewnętrznych. Poza tym w jej ofercie można znaleźć ogrodzenia, bramy, konstrukcje stalowe dla budownictwa, meble z elementami kowalstwa artystycznego oraz usługi dla innych przedsiębiorstw, takie jak malowanie proszkowe czy śrutowanie. Od początku jej siedziba mieści się w Somoninie.

– W związku z planowanym rozwojem naszej firmy, niezmiernie potrzebnym dla naszego przedsiębiorstwa stała się nowa przestrzeń magazynowa. Dzięki uzyskanemu grantowi uda nam się dokonać uprzątnięcia, niwelacji oraz uzbrojenia terenu inwestycyjnego. Po tych krokach wybudowany zostanie plac magazynowy. Dotychczasowe działania i osiągnięcia ARTSTAL pokazują, że firma idzie w dobrym kierunku i zamierzamy ją nieustannie rozwijać – mówi Andrzej Regliński, jeden z właścicieli firmy ARTSTAL.

Prace obejmą obszar ok. 1,4 ha, a  całkowite koszty zostały oszacowane na ok. 2,6 mln zł. Dzięki temu firma planuje zatrudnić dodatkowo 11 osób.

Pomorze inwestuje w swoją przyszłość

Projekt będzie realizowany przy pomocy środków europejskich. Za wsparcie rozwoju projektów przemysłowych i magazynowanych, autorstwa przedsiębiorców z sektora MŚP, odpowiada inicjatywa Invest in Pomerania, której koordynatorem jest Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Konkurs grantowy „Invest in Pomerania 2020” jest jednym z elementów realizacji strategii rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego, w części dotyczącej pozyskiwania inwestycji zagranicznych i wsparcia działalności przemysłowej oraz magazynowej na jego obszarze. Firma ARTSTAL jest 18 beneficjentem, który uzyskał środki na rozwój swojej działalności. Szacuje się, że łącznie w ramach alokacji przeznaczonej na konkurs grantowy wsparcie uzyska 20 przedsiębiorców, którzy zainwestują ok. 60 mln zł na terenie Pomorza. Kumulatywne wsparcie ze środków europejskich wyniesie ok. 16 mln zł.

Lepsze warunki do rozwoju w województwie pomorskim oraz podniesienie poziomu życia lokalnych społeczności to główne cele projektu. „Invest in Pomerania 2020” wspiera nie tylko powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, ale również zwiększenie ilości miejsc pracy. Wykorzystując środki unijne, umożliwiamy inwestorom realizację ambitnych projektów, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju regionu – podsumowuje Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania