PL / EN

Mobilność i Telekomunikacja – jak sektor elektroniczny na Pomorzu współtworzy najszybciej rozwijające się sektory gospodarki

Nowoczesne rozwiązania dla telekomunikacji i mobilności, automatyzacja produkcji, nowe modele organizacji łańcucha dostaw, sektor półprzewodników, aktualne wyzwania dla edukacji i rynku pracy –  kwestie te stały się tematem najnowszego raportu Invest in Pomerania – samorządowej inicjatywy koordynowanej przez Agencję Rozwoju Pomorza.  Publikacja „Focus on: Electronics Sector in Pomerania” oddaje głos firmom z regionu, które przedstawiają aktualne trendy, kształtujące dzisiejszy sektor elektroniczny.

Raport został przygotowany przez zespół Invest in Pomerania we współpracy z kluczowymi firmami działającymi w szeroko rozumianym sektorze elektronicznym: Flex, Lacroix Electronics, Aptiv, Intel, Radmor. Za tematykę związaną z rynkiem pracy odpowiedzialna była międzynarodowa agencja zatrudnienia – Randstad.

Tworzenie raportu poprzedziliśmy szeroką analizą zebranych ogólnoświatowych danych o sektorze elektronicznym. Jednak największą wartością raportu jest doświadczenie czołowych firm z regionu, które podzieliły się swoją wiedzą i perspektywami na przyszłość. Łącznie przeprowadziliśmy blisko 7 godzin wywiadów, za które naszym Partnerom serdecznie dziękujemy. Focus on Electronics Sector nie jest pierwszym raportem z serii „Focus on”. W zeszłym roku przeprowadziliśmy szeroką analizę sektora motoryzacyjnego, a w planach mamy już kolejną edycję. Mam nadzieję, że dzięki tym działaniom mocno podkreślimy znaczenie sektorów przemysłowych w naszym regionie i jego potencjał dla przyszłych inwestycji  – mówi Monika Wójcik, Senior Project Manager w Invest in Pomerania, koordynatorka raportu

Specyfika produkcji elektroniki w Polsce i na Pomorzu

Pod kątem wymiany handlowej, wielkość polskiego importu produktów elektronicznych od lat nieznacznie przewyższa eksport. W roku 2020 różnica ta dodatkowo się pogłębiła, ze względu na zwiększoną sprzedaż elektroniki użytkowej, co było naturalnym efektem pandemii i kolejnych lockdownów. Z kolei produktami, które Polska z sukcesami eksportuje, pozostają przede wszystkim urządzenia RTV i AGD, urządzenia telekomunikacyjne oraz przewody elektryczne.

Na Pomorzu produkcja elektroniki od lat pozostaje jedną z kluczowych branż zarówno pod katem zatrudnienia, jak i działalności eksportowej. W kontekście inwestycji zagranicznych przez ostatnie dekady rozwijała się przede wszystkim produkcja urządzeń konsumenckich (zwłaszcza RTV i AGD). Pomorskie rozwinęło natomiast produkcję skierowaną i zintegrowaną z różnymi branżami, m.in. ze sztuczną inteligencją, przemysłem 4.0., a szczególnie telekomunikacją i branżą motoryzacyjną. Firmy bardzo elastycznie podchodzą do oferowanych przez siebie produktów – w zależności od zapotrzebowania rynku dostosowują produkcję do konkretnych branż.

Kadra – podstawa rozwoju branży elektronicznej

Sektor elektroniczny w Polsce zatrudnia  łącznie 175,5 tysiąca osób. Na Pomorzu w branży pracuje 14,5 tysiąca osób, z czego aż 12 tysięcy przy produkcji rozwiązań komputerowych, elektronicznych i optycznych, co jest najlepszym wynikiem w całym kraju, stanowiąc aż 1/5 wszystkich zatrudnionych w tej branży w Polsce. Naturalnie kluczową rolą w podaży talentów na rynek odgrywa system edukacyjny. Uczelnią, która zaspokaja w największym stopniu potrzeby sektora, jest Politechnika Gdańska. Oferuje ona aż 13 kierunków, na których kształci się około 5,4 tysięcy studentów w pożądanych przez branżę elektroniczną specjalizacjach. Firmy z kolei, chcąc dodatkowo zwiększyć możliwości pozyskania kadr, chętnie angażują się w projekty edukacyjne. Raport przedstawia wiele przykładów takiego zaangażowania, m.in. klasy patronackie, wspólne prace przy układaniu programów studiów, praktyki studenckie, konkursy dla najlepszych uczniów.

Nowe technologie, aktualne trendy

Postępująca elektronizacja wszelkich aspektów działalności człowieka w naturalny sposób stymuluje nowe obszary działań firm, zwłaszcza pod kątem agregowania danych i ich przetwarzania:

– globalny rynek sztucznej inteligencji (AI) wzrośnie z 51,27 mld USD (w 2021 r.) do 309,6 mld USD do 2026 r.;

– do 2025 aż o 55% wzrośnie wielkość danych generowanych przez Internet Rzeczy;

Ewolucji ulegają również modele produkcji:

– coraz bardziej precyzyjne procesy produkcyjne wymagają postępującej robotyzacji. Sektor elektroniczny odpowiada aż za 29% globalnej instalacji robotów w produkcji przemysłowej, wyprzedzając sektor motoryzacyjny;

– ze względu na zmiany klimatyczne, absolutnym priorytetem firm elektronicznych jest uzyskanie neutralności klimatycznej w przeciągu kolejnych kilku lat. Na szeroką skalą podpisywane są umowy PPA oraz realizowane są nowe inwestycje w instalacje pozyskiwania zielonej energii do wykorzystania w procesach przemysłowych;

Półprzewodniki

Raport szczegółowo opisuje również sektor produkcji półprzewodników. Z jednej strony pokazuje strukturę sektora rozciągniętą pomiędzy właścicielami technologii, fabrykami chipów i dostawcami urządzeń, z drugiej przedstawia geograficzne zależności w kontekście produkcji wafli krzemowych, z której aż 63% posiada Tajwan, 18% – Korea, 6% – Chiny.

Przedstawione są również prawdziwe przyczyny kryzysu na rynku półprzewodników, który spowodowany został przede wszystkim znacznym zwiększeniem zapotrzebowania na chipy przez sektor telekom i komputerowy w 2020 roku (w efekcie pandemii i lockdownów). Wreszcie poruszony został również temat budowy fabryki półprzewodników na Pomorzu, a firma Randstad przygotowała symulację zatrudnienia do takiego projektu.

Więcej opinii, danych i wypowiedzi przedstawicieli firm znajdziesz w raporcie „Focus on: Electronics Sector in Pomerania”.

Kontakt dla mediów:

Mikołaj Trunin | Deputy Director in Invest in Pomerania
e-mail: mikolaj.trunin@investinpomerania.pl

Monika Wójcik | Industrial Sectors Promotion Senior Project Manager in Invest in Pomerania
e-mail: monika.wojcik@investinpomerania.pl

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania