PL / EN

Q&A ze Sławomirem Dąbrowskim

A&A Biotechnology

W tym cyklu wywiadów przedstawiamy Czytelnikom profile wiodących firm sektora Biotech i Life Science na Pomorzu. Rozmawiamy ze Sławomirem Dąbrowskim, szefem działu badań i rozwoju w firmie A&A Biotechnology, która opracowuje i produkuje innowacyjne produkty dla branży Life Science, takie jak zestawy do izolacji DNA i RNA.

Czym zajmuje się firma A&A Biotechnology?

Najważniejszą gałęzią działalności firmy jest opracowywanie i produkcja nowoczesnych odczynników i rozwiązań dla life science. Firma wykonuje też specjalistyczne usługi badawcze dla instytucji naukowych oraz przedsiębiorstw. Dzięki posiadanej nowoczesnej infrastrukturze produkcji białek i enzymów, A&A Biotechnology produkuje enzymy wykorzystywane w technikach biotechnologii molekularnej.

Jakie produkty oferujecie i jakie problemy te produkty rozwiązują?

Firma oferuje szereg specjalistycznych produktów pozwalających na efektywną izolację kwasów nukleinowych z wszelkiego rodzaju materiałów biologicznych oraz zestawów enzymów pozwalających na efektywną obróbkę DNA i RNA do celów badawczych i diagnostycznych. Nasze produkty pozwalają na uzyskiwanie wysokich jakości kwasów nukleinowych z bardzo trudnych w obróbce materiałów takich jak np. zanieczyszczona olejami gleba czy też uwięzionych w soli kamiennej prehistorycznych mikroorganizmów. 

Jakie sektory są dla Was kluczowe i na jakich rynkach jesteście obecni?

Ważne dla nas są zarówno instytucje naukowe jak i przedsiębiorstwa zajmujące się nowoczesnymi technikami badawczym. Nasze produkty są wykorzystywane w kraju i za granicą.  

Jak oceniacie ekosystem biznesowy w województwie pomorskim?

W naszym regionie funkcjonuje bardzo korzystny ekosystem biznesowy. Wynika to z obecności zaplecza ludzkiego jakim są dwie uczelnie kształcące przyszłych biotechnologów, chemików i biologów. Uczelnie te są również naszymi partnerami w realizacji projektów, zarówno w skali kraju jak i na forum Unii Europejskiej. 

Drugim ważnym elementem jest oferowana w trójmieście infrastruktura w postaci obecności dwóch parków technologicznych. Nie do przecenienia jest również obecność na terenie trójmiasta innych firm naszego sektora, których obecność motywuje nas do kreowania nowych, konkurencyjnych produktów i rozwiązań.

Jakie Pana zdaniem są perspektywy dla rozwoju sektora Biotech i Life Science w Pomorskiem? 

Pomorskie jest ważnym graczem na mapie sektora Biotech i Life Science w Polsce i Europie. Funkcjonują tu zarówno małe firmy biotechnologiczne jak nasza, jak również duże przedsiębiorstwa jak Polpharma. Nie bez znaczenia jest też obecność liczących się uczelni, które prowadzą badania naukowe na wysokim poziomie, jak również kształcą młodych ludzi, którzy decydują się na karierę w nauce lub w firmach taka jak nasza.

Co Pana zdaniem należy jeszcze zrobić, aby stworzyć dobre warunki do rozwoju sektora Life Science w regionie?

Te warunki właściwie są stworzone, jednak, według naszej oceny, brakuje dostatecznej intensyfikacji działań w następujących obszarach:

  • Kształcenie wdrożeniowe tj. studia magisterskie i doktorskie prowadzone w sektorze naukowym i komercyjnym. Uczelnie wprowadziły już takie rozwiązania, jednak ich skala, zwłaszcza we współpracy z małymi firmami jest niewielka.
  • Brak jest efektywnej współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a firmami.
  • Współpraca ta dzieje się na małą skalę, często na nieformalnym poziomie. Myślę, że ważne jest stworzenie klimatu do takiej współpracy poprzez wypracowanie odpowiednich modeli partnerstwa. 
  • Intensyfikacja działań w zakresie prezentacji naszego sektora Life Science na ważnych targach branżowych w Europie i na świecie. Ważne jest aby małe firmy otrzymywały odpowiednie wsparcie w tym zakresie. 
  • Efektywne wsparcie dla małych firm z zakresu w regionie w zakresie infrastruktury. Koszty funkcjonowania małych firm są nadal zbyt wysokie w istniejącej infrastrukturze województwa.  

Jakie są Pana prognozy dla tego sektora i jaką rolę może odegrać Pomorze na globalnym rynku Life Science?

Myślę, że znaczenie tego sektora będzie się coraz bardziej umacniało. Z naszych bezpośrednich obserwacji wynika, że nasz sektor jest coraz bardziej dostrzegany na globalnym rynku Life Science. Rośnie też zaufanie do produktów czy rozwiązań proponowanych przez polskie firmy. Obserwujemy to na naszym własnym przykładzie we współpracy z największymi korporacjami z branży biotechnologicznej. 

 

Artykuł na temat pomorskiego sektora Biotech i Life Science można przeczytać w lutowym wydaniu magazynu Anywhere.pl. Wywiady z firmami sektora biotechnologicznego i Life Science w Pomorskiem są dostępne na naszym portalu.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania