PL / EN

Trójmiejski pakiet pomocy przedsiębiorcom

businessman hand writing support

Z powodu epidemii wirusa COVID-19, wielu przedsiębiorców musiało tymczasowo zawiesić swoją działalność lub ograniczyć ją do minimum. Dlatego część z nich może w najbliższym krótkim czasie doświadczyć poważnych kłopotów finansowych, a nawet stanąć na skraju bankructwa. Chcąc zapobiec takim sytuacjom.

Zarząd województwa pomorskiego przekierował część funduszy unijnych na wsparcie szpitali i lokalnych firm, podczas gdy lokalne samorządy opracowały pakiety pomocowe dla przedsiębiorców. To między innymi obniżone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy ulgi w płatnościach za wynajem lokali miejskich

 

Gdański Pakiet Wsparcia

Miasto zdecydowało się wprowadzić ulgi w płatnościach czynszu lokali miejskich i części podatków dla przedsiębiorców. Pierwsza część Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców  zawiera:

a)     umorzenie czynszu w gminnych lokalach na 1 miesiąc z możliwością zawieszenia obowiązku płacenia czynszu w kolejnych 2 miesiącach,
b)     odstąpienie od egzekucji opłat z tytułu regulowania transakcji handlowych,
c)     odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku od nieruchomości,
d)     zawieszenie opłat za użytkowanie wieczyste na 3 miesiące,
e)     przywrócenie pełnej obsługi urzędowej spraw związanych z przedsiębiorcami.

Wprowadzona została także możliwość tymczasowych korekt deklaracji „odpadowych” dla konkretnych, uzasadnionych przypadków. Możliwość ta jest kierowana do przedsiębiorstw, które „tymczasowo w praktyce oraz formalnie w CEIDG już zawiesiły ze względów bezpieczeństwa lub z powodu braku klientów” oraz „podmioty, które mimo funkcjonowania, z przyczyn obiektywnych radykalnie zmniejszyły skalę działań i tym samym wytwarzania odpadów komunalnych”

W kolejnych dniach można się spodziewać następnych działań. W tej chwili przygotowywane są rozwiązania, które mają ułatwić przedsiębiorcom bieżący kontakt i załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim. Planowane jest przywrócenie pełnej obsługi spraw związanych z przedsiębiorcami.

Więcej informacji: https://www.gdansk.pl/wiadomosci/koronawirus-gdanski-program-wsparcia-przedsiebiorcow,a,166934

 

Program wsparcia w Gdyni

Miasto Gdynia także zdecydowało się pomóc lokalnym przedsiębiorcom, którzy zostali objęci tymczasowym zakazem działalności. Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek przedstawił swój pakiet pomocowy. Firmy, które na mocy rządowego rozporządzenia zostały zmuszone do tymczasowego zamknięcia mogą skorzystać w Gdyni z:

a)     zwolnienia z czynszu za okres objęty zakazem prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku najemców lokali należących do miasta (po złożeniu wniosku, ze względu na wymogi formalne),
b)     odroczenia płatności lokalnych podatków za okres od marca do czerwca,
c)     w wyjątkowych wypadkach będą podejmowane indywidualne decyzje o umorzeniu należności podatkowych za w/w okres,
d)     odroczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie zamknięcia lokali ,
e)     umorzenia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami spowodowane zamknięciem lokalu (po wznowieniu działalności przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek o umorzenie zaległości).

Informacje o tym jak uzyskać pomoc można znaleźć pod adresem: https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/jak-skorzystac-z-ulatwien-dla-firm,548536

 

Sopot

W Sopocie Prezydent miasta zdecydował się na pomoc w postaci możliwości przesunięcia terminu płatności należności na rzecz Gminy Miasta Sopotu. Dotyczy to:

a)     opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
b)     opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
c)     czynszu dzierżawnego.

Wnioski należy składać przed upływem terminu płatności. W Sopocie także istnieje możliwość tymczasowych korekt deklaracji „odpadowych” dla konkretnych, uzasadnionych przypadków.

Więcej informacji: https://www.sopot.pl/aktualnosc/8118/wazne-dla-sopockich-przedsiebiorcow

 

Wejherowo

Miasto zdecydowało się na pomóc lokalnym przedsiębiorcom. Wprowadzono dwie ulgi:

a) Najemcy lokali gastronomicznych należących do miasta, którzy prowadzą działalność, jaka została objęta zakazem wynikającym ze wspomnianego rozporządzenia, zostaną zwolnieni z czynszu.
b) Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gastronomiczną objętą zakazem odroczona płatność lokalnych podatków za okres od marca do czerwca.

W obu przypadkach będzie to wymagało wniosku zainteresowanych.

Więcej informacji: http://www.wejherowo.pl/artykuly/miasto-wspiera-przedsiebiorcow-a7143.html

 

Warto również zapoznać się z regulacjami tzw. “tarczy antykryzysowej”, czyli pakietu regulacji, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Zakłada on m.in. zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla mikro przedsiębiorców spełniających określone warunki.

Dowiedz się więcej na temat “tarczy antykryzysowej”:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/publikujemy-rzadowe-projekty-ustaw-dotyczacych-tarczy-antykryzysowej 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-przyjety-przez-rzad 

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania