PL / EN

Webinarium 10 lutego 2022 r. – Granty inwestycyjne w ramach projektu Invest in Pomerania

Trwa konkurs grantowy “Invest in Pomerania 2020” skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP. Firmy mogą otrzymać nawet 800 tys. zł na projekty mające na celu przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych pod magazyny i obiekty przemysłowe.  Konkurs dotyczy nieruchomości położonych w województwie pomorskim, a jego organizatorem jest Agencja Rozwoju Pomorza.

Dla kogo, na co i ile?

Grantobiorcą może zostać przedstawiciel sektora mikro, małych i średnich firm, który zgłosi projekt inwestycyjny realizowany na powierzchni minimum 1,25 ha. Nieruchomość powinna być położona w strefie przeznaczonej dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innego równoważnego dokumentu. Pod uwagę brane są tylko przedsięwzięcia, których koszty kwalifikowalne przekraczają 1,6 mln zł. Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 800 tys. zł. wsparcia.
Przy ocenie projektów punktowana jest także m.in. lokalizacja inwestycji na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych na działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie. Preferowane są projekty realizowane w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia. Jednym z istotnych kryteriów jest też ukierunkowanie projektu na tworzenie nowych miejsc pracy.

Zmieniamy firmy

Pozyskane do chwili obecnej granty wsparły już firmy z branż takich jak meblarska, reklamowa, budowlana, transportowa, energetyczna i e-commerce. Od września 2019 do końca 2021 roku w ramach konkursu zgłoszono 14 projektów, które pozwolą na zaktywizowanie niemal 35 ha terenów w obrębie województwa. Wśród nich znalazły się firmy takie jak Atlas Poland, Pezal, Cargo Lift, Kuszner Cargo Port, SisCom. Pierwszym dofinansowanym projektem była prawie 5 milionowa inwestycja firmy PAR Bakuła sp. J., która rozbudowuje swoją infrastrukturę produkcyjną wraz z towarzyszącymi przyłączami i sieciami, drogami wewnętrznymi, chodnikami i zielenią, położoną przy siedzibie firmy w okolicy gdańskiego lotniska.

– Chcemy, aby w ramach uzyskanego dofinansowania przedsiębiorcy aktywizowali gospodarczo nowe tereny inwestycyjne. Dzięki pozyskanym grantom będzie można dofinansować poniesione nakłady związane z uzbrojeniem terenów, budowę obiektów produkcyjnych, magazynowych oraz placów składowych. Program kończy się w 2023 roku więc zainteresowani przedsiębiorcy mają ostatnią szansę, aby złożyć wniosek i zdobyć środki unijne na budowę infrastruktury przemysłowej – mówi Maciej Silarski, Kierownik Projektu w Invest in Pomerania 2020.

ARP oczekuje na kolejne projekty. Program kończy się w 2023 roku więc zainteresowani przedsiębiorcy mają ostatnią szansę, aby złożyć wniosek i zdobyć środki unijne na budowę infrastruktury przemysłowej.

Webinarium

W związku z trwającym naborem wniosków zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na webinarium, które organizujemy 10 lutego br.  w godz. 11:00 -12:30.

Miejsce i termin webinarium:

Webinarium odbędzie się w czwartek 10 lutego 2022 r. w godz. 11:00-12:30 na platformie ZOOM.
Spotkanie poprowadzi Maciej Silarski, Kierownik projektu Invest in Pomerania.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest wypełnienie formularza

Zarejestrowani uczestnicy spotkania otrzymają link do webinaru najpóźniej w dniu jego organizacji

 

Pytania:
Dział Promocji Agencji Rozwoju Pomorza: dpp@arp.gda.pl

 

 

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Program_webinarium_10_lutego_2022_r. 227 KB
Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania