PL / EN

Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Istnieje możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Zwolnienie to może być uważane za pomoc regionalną lub przyznawane są w ramach pomocy de minimis (do kwoty 200 000 EUR oraz 100 000 EUR w sektorze transportu drogowego), w zależności od konkretnych rozwiązań prawnych zawartych w uchwale gminnej. Zwolnienia są przyznawane w drodze uchwały Rady Gminy.

Dowiedz się więcej na ten temat [LINK]

Zwolnienie z podatku od podatku od środków transportu

Inwestor może także otrzymać możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z podatku od środków transportu. Podatek dotyczy tylko ciężarówek i autobusów. Zwolnienie ma charakter ogólny i od kwietnia 2007 roku uznawane jest za pomoc publiczną. Zwolnienia są przyznawane w ramach pomocy de minimis (do kwoty 200 000 EUR oraz 100 000 EUR w sektorze transportu drogowego) w drodze  uchwały Rady Gminy

Więcej informacji o zwolnieniach podatkowych TUTAJ.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania