PL / EN

Pomorskie piątym najlepszym regionem inwestycyjnym w Europie

Trójmiasto

fDi Intelligence, specjalistyczny dział Financial Times, opublikował właśnie 9 ranking europejskich miast i regionów przyszłości. Dzięki skutecznej strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz współpracy instytucjonalno-inwestorskiej województwo pomorskie znalazło się na 5. miejscu w kategorii regionów średniej wielkości (Mid-Sized European Regions of the Future 2023). Stawia to region w pozycji jednego z najatrakcyjniejszych inwestycyjnie miejsc w Europie.

Pomorskie regionem inwestycji

Za stworzenie przyjaznego środowiska dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) województwo pomorskie w 2023 r. awansowało z 7 na 5 miejsce w kategorii Mid-Sized European Regions of the Future 2023. To kolejne wyróżnienie świadczy o tym, że region posiada atrakcyjną ofertę dla zagranicznych inwestorów. Potwierdzeniem jest obecność takich marek, jak Intel, Amazon, Bayer, Nike, State Street, Aptiv, Lacroix, PwC, Nordea, EPAM, Sii czy Capgemini. Warto podkreślić, że wyróżnienie jest docenieniem całego regionu, zarówno potencjału dużych ośrodków miejskich, jak i obszarów poza głównymi centrami. Za realizację polityki przyciągania inwestycji i wzmacniania atrakcyjności inwestycyjnej województwa odpowiada samorządowa inicjatywa Invest in Pomerania, której działania koordynuje Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Przez ostatnich dwanaście lat zrealizowano 172 projekty inwestycyjne, przyczyniając się do utworzenia ponad 22 500 miejsc pracy. Zgodnie z bazą fDi Markets, wartość wszystkich ogłoszonych dotychczas na Pomorzu projektów wyniosła 7 mld USD.

W szerokim kontekście

Przy tworzeniu rankingu FDI Strategy brano pod uwagę pięć czynników: potencjał ekonomiczny, kapitał ludzki i lifestyle, efektywność kosztów dla biznesu, dostępność transportową i otwartość na inwestycje. Pomorskie uplasowało się tuż za Irlandią Północną, Toskanią, Kantonem Zurichu i Obwodem Dniepropetrowskim, i jest jedynym polskim regionem średniej wielkości docenionym za całościową koncepcję rozwoju. W tegorocznym zestawieniu znalazły się również Górny Śląsk, Małopolska, Wielkopolska i Łódź – nagrodzone za otwartość na inwestycje (Mid-sized European Regions of the Future – Business Friendliness).

W najnowszym rankingu docenione zostały nie tylko polskie regiony, ale również i miasta. Biorąc pod uwagę kryterium liczby ludności – największy potencjał dostrzeżono w aglomeracjach warszawskiej, krakowskiej i poznańskiej. W gronie mniejszych miast przyjaznych biznesowi, obok Wrocławia i Szczecina, znalazł się Gdańsk.

Patrząc na ranking FDI z szerszej perspektywy widać, że  potencjał drzemiący w poszczególnych regionach kraju jest ogromny, a świadomość tego faktu wśród inwestorów coraz większa.  Na tym tle Pomorze i Trójmiasto – jako biznesowe centrum województwa – dysponuje sporymi możliwościami do rozwoju.

Ewaluacja Banku Światowego

Dotychczasowe osiągnięcia i klasyfikacje w rankingach skłoniły Invest in Pomerania do zaproszenia specjalistów z Banku Światowego w celu  przeprowadzenia analizy i wskazania  sektorów priorytetowych, najkorzystniejszych dla kierunku dalszego rozwoju. Opracowano raporty Ocena skutków oddziaływania inicjatywy Invest in Pomerania oraz Wkład do strategii przyciągania inwestycji Invest in Pomerania 2021-2027. Zgodnie z przeprowadzoną  analizą  charakter inwestycji na obszarze regionu był zróżnicowany. W Trójmieście lokowały się projekty technologiczne oraz z zakresu usług dla biznesu. W podregionach, wzdłuż europejskich korytarzy transportowych krzyżujących się w województwie, rozpoczęto inwestycje produkcyjne i logistyczne.

Dzięki specjalistom z Banku Światowego i dokonanej estymacji napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, możemy przekonać się, jak znacząco Pomorze rozwinęło się w ciągu ostatnich lat. Analiza  pokazała, że działania strategiczne w sektorach priorytetowych zwiększyły napływ BIZ średnio o 160 proc., a ilość miejsc pracy związanych z BIZ wzrosła o 230 proc. – mówi Wojciech Tyborowski, Dyrektor Invest in Pomerania.

Sektory przyszłości

W analizie Banku Światowego określono dwie grupy inwestycyjne. Pierwsza zawiera sektory już aktywne, których rozwój jest najbardziej prawdopodobny i najbardziej oczekiwany w regionie. Do tej grupy należą m.in. branże elektromobilności, SSC, BPO oraz IT. Drugą grupę inwestycji priorytetowych stanowią sektory cechujące się potencjałem rozwoju oraz dynamicznym wzrostem obserwowanym w ostatnim okresie – branże półprzewodników oraz offshore wind.

BIZ kluczem do rozwoju całego regionu

Obecność zagranicznych inwestorów wpływa na gospodarkę Pomorza wielotorowo. Najwięcej zdają się zyskiwać mieszkańcy, którzy nie tylko otrzymują kolejne miejsca pracy, także w międzynarodowym środowisku. Naturalną konsekwencją bowiem obecności BIZ jest wymiana doświadczeń ze specjalistami z całego świata. Rozpoznawalne marki przyciągają wykwalifikowaną kadrę, a powiększający się talent pool zwiększa atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Raport Banku Światowego można znaleźć pod adresem: https://investinpomerania.pl/baza-wiedzy/raport-banku-swiatowego/.

Natomiast Ranking FDI dostępny jest tutaj: https://www.fdiintelligence.com/European-Cities-and-Regions-of-the-Future-report-2023.

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania