PL / EN

Nowa inwestycja, nowe możliwości dla pomorskiej firmy Usługowo – Handlowej Marcin Czarnowski dzięki grantom unijnym w konkursie „Invest in Pomerania 2020”

Firma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski zajmująca się handlem ogólnobudowlanym i produkcją prefabrykatów betonowych uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu „Invest in Pomerania 2020”. Dzięki przyznanym środkom firma zwiększy obszar, na którym prowadzi działalność. Uzbroi nowy teren oraz dostosuje jego infrastrukturę pod dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Firma Usługowo-Handlowa Marcin Czarnowski, z siedzibą w Dziemianach (powiat kościerski),  powstała w 2004 roku. Początkowo zasadniczym trzonem działalności był handel materiałami ogólnobudowlanymi na rynku lokalnym, obejmującym głównie środkową część Kaszub. Sukces i rozwój firmy wiąże się z rosnącym popytem na materiały budowlane w tym regionie, wynikającym z  dynamicznego  rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz rosnącej liczby inwestycji drogowych. Firma rozszerzając zakres swojej działalności od 2008 zajmuje się także produkcją prefabrykatów betonowych. W skład tego typu asortymentu wchodzą płyty drogowe typu JOMB i MON, bloczki betonowe, obrzeża, krawężniki, płyty ażurowe i kostka brukowa. 

– Unowocześnienie zakładu produkcyjnego o nowe środki trwałe, bardziej wydajne i mniej energochłonne, jest konieczne dla dalszego rozwoju naszej firmy. Niezbędna jest również reorganizacja procesu produkcyjnego. Musimy nadążać za konkurencją, która systematycznie rozbudowuje swoje moce produkcyjne i unowocześnia technologie. Dzięki środkom przyznanym w ramach projektu “Invest in Pomerania 2020” osiągnięcie tego celu będzie możliwe mówi Marcin Czarnowski, właściciel.

Celem projektu jest zwiększenie powierzchni terenu dla prowadzonej działalności oraz bardziej efektywne jej wykorzystanie. Przedsięwzięcie zakłada uzbrojenie oraz dostosowanie infrastruktury terenu pod rozwój przedsiębiorstwa w tym m.in.  przygotowanie i utwardzenie oraz ogrodzenie terenu, budowa niezbędnych instalacji i placów składowych.

Nowo powstały teren, posłuży jako plac magazynowy dla prowadzonej obecnie działalności produkcyjnej firmy. Założenia dofinansowanego projektu są tylko początkiem szerszych planów inwestycyjnych wnioskodawcy. Za kilka lat, po zakończeniu aktualnej budowy, na przygotowanym terenie zaplanowano powstanie nowej hali produkcyjnej, która zdecydowanie zwiększy możliwości wytwórcze przedsiębiorstwa. 

Pod inwestycje zostanie zagospodarowany teren o powierzchni 1,52 ha, wcześniej nieużytkowany gospodarczo, wnioskodawca zainwestuje prawie 2,5 mln zł oraz stworzy nowe miejsca pracy. Pozyskana kwota dofinansowania w ramach konkursu grantowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Pomorza wynosi 800 tys. zł.  

–  Z dumą wspieramy pomorski sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne projekty realizowane lokalnie w ramach konkursów grantowych finansowanych z regionalnych funduszy unijnych dają ogromne możliwości rozwoju. Życzymy  samych sukcesów i wierzymy, że dzięki otrzymanym środkom firma zwiększy swoją konkurencyjność mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Decyzją  Zarządu Województwa Pomorskiego na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących na Pomorzu przedsięwzięcia polegające na przygotowaniu nowych terenów inwestycyjnych pod działalność produkcyjną i logistyczną przeznaczono ponad 10,4 mln zł. 

Złożono już 14 wniosków grantowych na łączną kwotę inwestycji prawie 57 mln zł. Konkurs realizowany jest aż do wyczerpania alokacji wraz z listą rezerwową.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania