PL / EN

Przejście na „zieloną stronę mocy” – przyszłość farm wiatrowych na Pomorzu

Przedstawiciele samorządów, eksperci, instytucje badawcze, naukowe, wsparcia biznesu i branży związanej z OZE na Pomorzu podpisali dziś list intencyjny w sprawie powołania platformy współpracy na rzecz wspierania rozwoju sektora offshore w regionie. Podpisany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego dokument ma na celu zaplanowanie rozwoju łańcucha dostaw całego sektora, dzięki czemu region ma szansę stać się liderem w tej branży w Europie. Już za 5 lat Pomorze będzie zasilać energia wyprodukowana przez pierwsze polskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim.

 

Zgodnie z zapisami strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” jesteśmy w trakcie zielonej transformacji i w docelowym roku 2040 ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną i strategiczną rolę mają tutaj odegrać uruchomienie elektrowni jądrowej i system elektroenergetycznej morskiej energetyki wiatrowej.

Pomorze, nie tylko z racji swojej lokalizacji, jest do niej przygotowane. Zapisy opublikowanego dziś raportu „Focus on offshore wind energy in Poland and Pomerania 2020” autorstwa zespołu Invest in Pomerania, wskazują, iż silną stroną województwa pomorskiego w tym zakresie są doświadczone firmy obsługujące zamówienia dla zewnętrznych inwestorów przemysłu offshore – zarówno statki jak i instalacje, centra projektowe realizujące innowacyjne projekty, silne ośrodki naukowo – badawcze oraz obecnie ponad 7 tysięcy studentów kierunków bezpośrednio związanych z sektorem.

Zarówno raport jak i sama deklaracja potwierdzają znaczenie sektora offshore dla przyszłości regionu. Wskazują wyraźnie, iż jest to jedna z tych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, która będzie kształtować gospodarkę i wizerunek regionu przez lata. – wskazuje Piotr Ciechowicz – Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Pomorza.

 

Powołanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej to główne założenie podpisanej dziś deklaracji. Będzie to inicjatywa skupiająca kluczowe podmioty dla wspierania rozwoju sektora offshore w regionie, takie jak: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasta Gdynia oraz Rumia, Gmina Kosakowo, pomorskie uczelnie wyższe takie jak Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Morski, instytucje wsparcia biznesu, zatrudnienia oraz branży offshore, instytuty badawcze, Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz wiele innych podmiotów, w tym także Agencja Rozwoju Pomorza – koordynator inicjatywy Invest in Pomerania, a także inicjator stworzenia regionalnego kompleksowego programu wsparcia dla sektora odnawialnych źródeł energii.

Deklaracja obejmuje między innymi wsparcie pomorskich przedsiębiorców oraz zewnętrznych podmiotów gospodarczych pragnących realizować inwestycje związane z sektorem morskiej energii wiatrowej, rozwijanie kontaktów gospodarczych, przygotowanie kadr, rozwój i wykorzystanie regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego oraz prowadzenie działań informacyjnych wraz ze wspieraniem budowania świadomości społecznej. W najbliższym czasie planowane jest powołanie akceleratora dla branży morskich farm wiatrowych i budowa Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej w Rumi.

 

Kompleksowe podejście do rozwoju sektora offshore na Pomorzu i bardzo dobra współpraca z firmami jego reprezentującymi to szansa na zyskanie przewagi i dominującej roli w tym zakresie energetyki. To szansa także na szybsze przejście na „zieloną stronę mocy” i lepsze wykorzystanie endogennych zasobów i autów regionu. ”– dodaje Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Pierwsze farmy wiatrowe zaczną funkcjonować w 2025 roku, jednak pomorskie firmy już dziś specjalizują się i realizują zlecenia zewnętrzne. Obejmują one w szczególności produkcję turbin wiatrowych, projektowanie, produkcję i wynajem specjalistycznych statków, produkcję infrastruktury fundamentowej i przyłączeniowej wraz z instalacjami, usługi serwisowe, instalacyjne i konserwacje. To także specjalistyczne tworzenie i zarządzanie projektami oraz kluczowe dla kraju inwestycje w Porcie Gdynia i Porcie Gdańsk.

 

Raport dotyczący sektora offshore w Polsce i na Pomorzu do pobrania TUTAJ.

 

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania