PL / EN

Offshore

Siłą województwa pomorskiego są doświadczone firmy obsługujące zlecenia dla inwestorów zewnętrznych z branży offshore – a także instalacje, centra projektowe, projekty, silne ośrodki badawczo-rozwojowe oraz obecnie ponad 7 000 studentów kierunków powiązanych z sektorem.

Pierwsze farmy wiatrowe zaczną działać już w 2025 roku, jednak pomorskie firmy już wdrażają swoje specjalistyczne rozwiązania. Obejmują one jednołożyskowe turbiny wiatrowe, projektowanie, spotkania i wynajem terminali, oświetlenie fundamentów i podłączenie wraz z instalacjami, serwisem, montażem i konserwacją. Również dedykowane tworzenie i zarządzanie projektami oraz szereg projektów dla inwestorów w Porcie Gdynia i Porcie Gdańsk.

 

Zgodnie z zaktualizowaną Polityką Energetyczną Polski, OZE powinny stanowić co najmniej 23% całkowitego zużycia energii brutto w 2030 roku. Pomorskie jest jednym z liderów produkcji OZE w Polsce z udziałem ponad 50% całkowitej produkcji energii. Jednak zapotrzebowanie na zużycie energii jest prawie dwukrotnie większe niż całkowita produkcja energii w regionie. Największy udział w produkcji odnawialnej energii elektrycznej mają farmy wiatrowe  – wytwarzają ponad 90% „zielonej” energii elektrycznej. Udział elektrowni wodnych nie przekracza 4%.
Największe farmy wiatrowe w województwie pomorskim znajdują się w okolicach Pelplina, Nowego Stawu, Kopaniewa, Wicka i Zajączkowa. W regionie planowanych jest więcej elektrowni wiatrowych.

Potencjał Pomorza w rozwoju branży offshore

Według McKinsey & Company w morskiej energetyce Polski, związanej z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, będzie niedługo zatrudnionych 77 tys. osób. Placówki edukacyjne na Pomorzu mają potencjał do obsługi popytu na realizację inwestycji offshore w nadchodzących dziesięcioleciach. Szacuje się, że obecnie jest ich ok. 7400 studentów na kierunkach głównych pomorskich uczelni.

Więcej o puli talentów na Pomorzu tutaj.

 

Choć branża offshore w Polsce dopiero się rozwija, województwo pomorskie od lat jest już na poziomie eksperckim. W regionie działają firmy, które są producentami dla globalnego przemysłu offshore, a oprócz samej produkcji statków i instalacji dla sektora offshore, województwo pomorskie posiada również liczne biura projektowe statków, które pracują nad nowatorskimi projektami.

 

Remontowa Holding to największa grupa stoczniowa w Polsce, a także czołowy europejski producent statków offshore. Remontowa Shipbuilding była odpowiedzialna za produkcję statku „Avalon Sea”, zaprojektowanego przez Rolls Royce i na zlecenie Secunda Canada.

Stocznia CRIST w Gdyni jest odpowiedzialna za produkcję specjalistycznych jednostek INNOVATION oraz VOLE AU VENT (VIDAR). Te statki typu ciężkiego podnośnika są używane do instalowania i obsługi morskich farm wiatrowych. Stocznia Crist była również odpowiedzialna za produkcję częściowo wyposażonych kadłubów dla SOV (Service Operation Vessel) do obsługi morskich farm wiatrowych.

Mostostal jest dostawcą instalacji do podwodnego wydobycia ropy i gazu oraz części platform wiertniczych dla czołowych wykonawców z branży petrochemicznej i przetwórstwa naftowego. Teraz dodał do swojego portfolio projekty offshore, głównie na rynek skandynawski.

W 2020 roku Agencja Rozwoju Przemysłu podjęła decyzję o powołaniu Bałtyckiej Grupy Przemysłowej (Grupa Przemysłowa Bałtyk) – w jej skład wchodzą Stocznia Gdańska (dawne GSG Towers), Baltic Operator i Energomontaż-Północ Gdynia. Integracja firm miała zwiększyć ich szansę na udział w łańcuchu dostaw niezbędnym do realizacji polskich inwestycji w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.

Na początku 2020 roku biuro projektowe Nava Ship z siedzibą w Gdańsku zaprezentowało swój najnowszy projekt katamaranu Nava WFSV 22. Ten statek do transportu załogi jest przeznaczony do inwestycji w morskie farmy wiatrowe.

Biuro konstrukcyjne StoGda Ship, które działa od prawie 25 lat, realizuje wiele nietypowych projektów offshore, takich jak elektrownie falowo-pływowe, farmy rybne, statki naftowe, statki typu jack-up i inne projekty z CRISTShipyard.

Polski Rejestr Statków jest instytucją zajmującą się klasyfikacją i nadzorem zgodności produkowanych statków, okrętów wojennych, instalacji przemysłowych, konstrukcji stalowych itp. z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacyjnych, konwencji międzynarodowych i przepisów krajowych. PRS nadzoruje obiekty morskie od końca lat siedemdziesiątych.

Morskie Centrum Zaawansowanych Badań (CTO) od prawie 50 lat prowadzi działalność badawczo-rozwojową dla przemysłu stoczniowego, jachtowego, offshore i energetycznego. CTO S.A. projektuje i dostarcza unikalne urządzenia badawcze oraz przeprowadza certyfikację produktów. CTO realizuje szereg programów, w tym związanych z branżą offshore i OZE.

Ekonomiczne skutki rozwoju sektora offshore

Stosunkowo duża liczba polskich przedsiębiorstw (ok. 100) posiada już „know-how” i doświadczenie w byciu częścią międzynarodowego łańcucha wartości w branży offshore. Jednak niektóre elementy łańcucha w Polsce są nadal słabo rozwinięte (np. produkcja gondoli, wirników i łopat oraz niektóre etapy procesu instalacji serwisowej). Pomorskie firmy wnoszą swój wkład w zakresie badań i rozwiązań projektowych dla przemysłu, o czym pisano powyżej.

Rozwój branży będzie miał silny wpływ na wiele sektorów gospodarczych województwa pomorskiego, w tym przemysł stoczniowy, porty, magazyny, produkcję kabli, produkcję komponentów, edukację, instytucje badawcze, finansowanie i ubezpieczenia, bezpieczeństwo, a nawet turystykę.
Budowa farm wiatrowych w południowej części Bałtyku spowoduje napływ nowych inwestycji krajowych i zagranicznych w regionie oraz stworzy nowe miejsca pracy.

Więcej o offshore w raporcie Invest in Pomerania tutaj.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania