PL / EN

Kluczowe sektory

Nowoczesne usługi dla biznesu

Trójmiasto jest jest jedną z najlepszych lokalizacji dla nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Od 2011 roku branża odnotowuje organiczny rozwój któremu towarzyszy stały wzrost zatrudnienia i boom na rynku nowoczesnych nieruchomości biurowych. 

IT

Information and communications technology (ICT) jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się branż na Pomorzu. Efektem czego, z roku na rok rośnie procentowy udział branży w bezpośrednich inwestycjach zagranicznych. Już teraz centra IT i B+R stanowią w Trójmieście ponad połowę firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

Sektor morski

Przemysł morski jest jednym z najprężniej rozwijających się sektorów gospodarki regionu. Trójmiejskie stocznie produkują wysokospecjalistyczne jednostki dla sektora offshore, kontenerowce arktyczne, wieże wiatrowe i ekskluzywne jachty.

Sektor logistyczny

Pomorskie posiada wyjątkowy potencjał logistyczny wynikający z doskonałego położenia geograficznego. Dzięki dynamicznie rozwijającym się portom i stale rozbudowywanemu zapleczu logistycznemu, pełni rolę hubu portowego dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Elektronika

Pomorskie to czołowy ośrodek produkcji elektroniki w Polsce. Zainwestowały tu największe globalne firmy branży elektronicznej, przeprowadzając w ostatnich latach znaczące reinwestycje. Sektor zatrudnia obecnie około 20 000 osób.

Motoryzacja

Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu i efektywnemu transportowi morskiemu, Pomorskie wyrasta na istotnego eksportera wyrobów przemysłu motoryzacyjnego.

Biotechnologia

Potencjał inwestycyjny sektora na Pomorzu wynika z kombinacji korzystnych czynników lokalizacyjnych z rozwiniętą infrastrukturą transportową, dostępności wykwalifikowanych kadr i niezbędnej infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Przetwórstwo spożywcze

Istotną dla Pomorza gałęzią przemysłu jest przetwórstwo rolno-spożywcze. Sektor generuje ponad 11% sprzedanej produkcji województwa i przyciąga największe światowe koncerny, które ulokowały tu swoje zakłady i przedstawicielstwa. 

Offshore

Siłą województwa pomorskiego są doświadczone firmy obsługujące zlecenia dla inwestorów zewnętrznych z branży offshore - a także instalacje, centra projektowe, projekty, silne ośrodki badawczo-rozwojowe oraz ponad 7 000 studentów kierunków powiązanych z sektorem.

Logo Invest In Pomerania B&W

Kontakt

Al. Grunwaldzka 472 D
Olivia Business Centre - Olivia Six
80-309 Gdańsk

+48 (58) 32 33 256

office@investinpomerania.pl

Invest In Pomerania